Skip to main content

Kvinder på vej

| Administrator | Nyheder 2008

Projektgruppen søger kontakt til kvinder der tager ansvar i klubber og forbundet...

I perioden 2008-2015 vil vi i forbundet arbejde målrettet med at få flere piger til at tage ansvar på alle planer i vores organisation.

Projektgruppen vil gerne kortlægge, hvor vi står og i kontakt med dem, der allerede har påtaget sig opgaver i vores organisation. Derfor skriver gruppen til alle klubledere og alle med tillidshverv i forbundet - sådan i dag:


Til -
Klubber
Kredse
DOF-udvalg


Kære orienteringsleder!

Dansk Orienterings-Forbund medvirker i det DIF-støttede projekt ”Kvinder på toppen”, der hos os hedder ”Kvinder på vej”.

Formålet med projektet:

• På kort sigt er det vores mål, at begge køn er repræsenteret i alle bestyrelser, udvalg, projektgrupper og andre tillidshverv i klubber og forbund.

• Ved udgangen af 2011 er det målet at opnå en kønsfordeling i forbundets ledelse, udvalg og projektgrupper samt i klubbernes bestyrelser, udvalg og stævneledelser, der i højere grad afspejler fordelingen af de to køn i de aktive medlemmers kreds, for tiden svarende til 1:2

• Ved udgangen af 2015 er det målet, at der i højere grad er system i uddannelses- og kursustilbuddene til de kvinder, der vil dygtiggøre sig indenfor de forskellige områder, som klubberne og DOF beskæftiger sig med såvel nationalt som internationalt.

Målgruppen er kvinder i alle aldre, og midlet er en bevidstgørelse og kompetenceopbygning, der styrker kvinderne i forhold til at indgå som ansvarlige medlemmer af alle typer ledelsesorganer, udvalg og projektgrupper, samt til at bestride selvstændige funktioner og påtage sig selvstændige arbejdsopgaver, som ansatte eller frivillige i forbundet.

Midlerne er netværksdannelse, uddannelsestilbud og målrettet kommunikation.

Det, som vi gerne vil have din hjælp med, er sidstnævnte. Vi behøver hjælp med navn, alder, adresse og e-mail-adresse på de kvinder, som er aktive i ledelsen i din klub/kreds/udvalg eller som kunne være interesseret i at indgå i et netværk.

O-løbske hilsener


Projektgruppen
Ellis Sommer
Dorthe Hansen
Carsten Lausten
Preben Schmidt (frem til 1/9)
Mads Ingvardsen (fra 1/9)


Se også

http://www.do-f.dk/forbund/dok/forslag/2008_brev_klubber.doc