Skip to main content

Ny direktør fundet

| Administrator | Nyheder 2008

Mads Ingvardsen er ansat som ny direktør. Tiltræder den 1. september 2008.

Dansk Orienterings-Forbund har ansat Mads Ingvardsen, 32 år og bosiddende i København som ny direktør.

Dansk Orienterings-Forbund, der er et specialforbund under Danmarks Idræts Forbund, har gennem en årrække udviklet sig i retning fra en traditionel foreningsstruktur hen imod en moderne og mere dynamisk serviceorganisation. Denne udvikling er ønsket styrket ved at tage yderligere et skridt og ansætte en direktør, der skal være samlende og motiverende for alle ansatte og forbundets mange frivillige og ulønnede medarbejderes indsats.

Hovedbestyrelsen er overbevist om, at vi med ansættelsen af Mads Ingvardsen har fundet den helt rigtige person til at løfte de mange og spændende opgaver, der venter i fremtiden.

Mads Ingvardsen har ledelseserfaring og en bred og alsidig uddannelse indenfor undervisning, læringsprocesser, psykologi, projektstyring og organisationsforhold. Herudover er Mads Ingvardsen velkendt i orienterings- og idrætskredse nationalt og internationalt. Senest som træner og coach for forbundets juniorlandshold og som hovedforfatter til bogen ”Talentets udvikling – fra nybegynder til ekspert”, der er udgivet i samarbejde med Team Danmark som et led i forbundets igangværende talentudviklingsprojekt.

Formanden for Dansk Orienterings-Forbund, Helge Søgaard, begrunder ansættelsen med følgende:

”Mads er en seriøs, professionel og særdeles engageret person, der vil løse opgaven som direktør med et stærkt engagement og med stor indsigt i orienteringssportens mange aspekter.
Vi er overbevist om at Mads evner at tilføre DOF’s ledelse nyskabende elementer med fokus på samspil og samhørighed mellem kredse, discipliner og fagudvalg”


og han afslutter med:

”Mads er respekteret og kendt som en dygtig og velafbalanceret leder, der vil være en samlende faktor for såvel ansatte som frivillige i vores organisation, foruden at han vil være en velanskreven person i relation til klubber og medlemmer. Og endeligt repræsenterer Mads et velgennemført og planlagt generationsskifte i forbundets ansatte organisation”.

Mads Ingvardsen påbegynder arbejdet allerede fra på mandag og tiltræder formelt pr. 1. september 2008, hvor han afløser generalsekretær Preben Schmidt, der efter eget ønske fratræder indenfor de næste par måneder.

Der vil blive lejlighed til at byde Mads Ingvardsen velkommen ved en reception i Idrættens Hus. Dato herfor annonceres senere.

Yderligere oplysninger hos formand Helge Søgaard, mobil 40 61 57 61 eller direktør Mads Ingvardsen, mobil 28 43 63 53.


Venlig hilsen
Helge Søgaard
formand

Find stillingsbeskrivelsen via link...

http://www.do-f.dk/forbund/dok/forslag/2008_direktor.pdf