Skip to main content

Bestilling af laserkurver

| Administrator | Nyheder 2008

Mandag den 25. august afgår næste betilling af ”det digitale grundkort” til COWI. Har klubben planer om at starte nye kortprojekter op her i efteråret er det derfor nu materialet skal bestilles. Næste betilling forventes at være i slutningen af november og vil blive annonceret her på opslagstavlen 14 dage før.

Der er op til nu udsendt materiale til 98 skove. Nummer 100 ligger i bestillingsbunken og er Gråsten Skov bestilt af Sønderborg Orienteringsklub - tillykke med det.

Erfaring med laserkurver
Test med brug af Det Digitale Grundkort her i foråret har vist at man i nogle skove kan få glæde af 62,5 cm kurverne for indlæggelse af lineære detaljer, som f.eks. grøfter, hvor “hak” i kurven viser grøftens placering.

Laserkurverne vil således fremover, udover 2,5 meter (rød) og 1,25 meter (blå) kurver også blive leveret med 62,5 cm kurver (med grønt) i filen. Det betyder at filerne bliver meget tunge, hvorfor det kan være en god ide at slette 62,5 cm kurverne og højdeværdierne, hvis man ikke vil anvende dem.

Det har vist sig at laserstrålerne kan have svært ved at finde “jordkontakt” i fuldstændig tæt stedsegrøn vegatation, som f.eks høj tæt granskov. Det betyder at man her ikke kan forvente den samme detaljeringsgrad og præcision i kurvebilledet som i øvrige skovtyper.

Forsommerens seminarer
Seminarerne I maj-juni om anvendelse af de nye grundmaterialer i praksis var rigtig godt besøgt med ialt 63 deltagere.

Det er mit indtryk at især terrænvandringen og de mange diskussioner i skoven vedrørende kurvebilledet var meget værdifulde. Den teoretiske gennemgang fokuserede på sammensætning af forskelligt grundmateriale og den praktiske anvendelse af GPS. Der blev blandt andet introduceret et nyt system til stedsbestemmelse i skoven ved hjælp af UTM grid indtegnet på grundmaterialet, samt indstillingen af "usergrid" i zone 33.

Powerpoint præsentationen fra seminarerne kan downloades via nedenstående link.
http://www.student.dtu.dk/~s052972/dof/Oest_Seminarer_maj_2008.pdf
Den fylder 10 MB