Skip to main content

Mødebordslandsholdet godt fra start

| Administrator | Nyheder 2008

Møderrækken i WOC-ugen i Tjekkiet er i fuld gang.

Fra vores "holdleder" Helge Søgaard, er der indløbet denne lille første beretning:

"Den danske mødedelegation er indkvarteret på det officielle IOF-hotel i en lille by ved navn Prostejov. Her foregår alle møderne i VM-ugen, så udover at deltage i disse er der også rig lejlighed til at deltage i en række uformelle drøftelser med repræsentanter fra de øvrige lande, ogtil at networke i internationalt regi.

Foruden den tidligere omtalte delegation har Event Director Tage Andersen (OK Øst), EOC-MTB-O og JWOC-MTB-O, som Danmark er vært for i 2009, sluttet sig til selskabet for at være observatør hos de tjekkiske arrangører af dette års VM.

Desuden er også Karl-Johan Clemmensen (St. Binderup OK) til stede dels for at holde møder i egenskab af at være IOF Senior Event Advisor ved en World Cup i Bulgarien næste år, og som medlem af juryen ved dette års VM i Tjekkiet.

Så dagene går med heftig mødeaktivitet, ivrig ”hepning” på vort danske landshold ved konkurrencerne og lidt publikumsløb. Samlet set med det resultat, at det bliver til lange dage med møder ud på aftenen.

NORD-mødet
De nordiske lande har et stærkt samarbejde og en lang og nyttig tradition for at drøfte forhold af fælles betydning og udvikling. Senest ved NORD-konferencen i Finland i januar måned.

Tirsdag aften afholdes endnu et NORD-møde, hvor de væsentligste punkter var drøftelser af mulighederne for at etablere en ny international eliteturnering med afsæt i løbsarrangementer i Finland, Sverige, Norge og Danmark.

Endvidere vi drøftede en fælles holdning til en række forslag, som skal behandles på IOF’s kongres. Det gælder bl.a. justeringer i VM-programmet, et forslag fra Australien om at gå tilbage til VM hvert andet år og bedre styr på sikkerhed ved VM-konkurrencer omkring lægeassistance, når VM-løbsafvikling sker ved høje sommertemperaturer. Sidstnævnte i øvrigt som følge af problemer ved sidste år VM i Ukraine, hvor der var bagende varmt!

Og endelig fremlagte Dansk Orienterings-Forbund vores forhåndsindbydelse til den næste NORD-konference i januar 2009, hvor vi er værter. I øvrigt et arrangement, som rent praktisk er lagt i hænderne på Erik Nielsen og Ove Gasbjerg, som begge besidder stor erfaring indenfor det internationale arbejde.

Helge Søgaard
formand


Helge har lovet at holde os opdaterede om resultaterne fra mødebordet over de næste dage. Fortsættelse følger....

http://www.woc2008.cz/en/iof-congress.html#IOF_Congress