Skip to main content

Vi søger en direktør

| Administrator | Nyheder 2008

På lørdagens HB møde valgte HB af tage endnu et skridt i retning af en mere dynamisk serviceorganisation...

På HB-mødet i lørdags var Hovedbestyrelsen optaget af, at drøfte hvordan situationen, som følge af at generalsekretær Preben Schmidt fratræder i løbet af efteråret, bedst kan løses.

Et oplæg, der tog sit udgangspunkt i at Dansk Orienterings-Forbund gennem en årrække har udviklet sig i retning fra en traditionel foreningsstruktur hen imod en moderne og mere dynamisk serviceorganisation, førte Hovedbestyrelsen frem til at tage endnu et skridt i retning af, at sikre en fortsat udvikling af forbundets organisation.

Derfor besluttede Hovedbestyrelsen, at vore lønnede ansatte samles med base i Idrættens Hus, hvilket både tilgodeser en styrkelse af vore nære relationer med DIF, Team Danmark og alle husets serviceorganer, samt at vi herved kan opnå en synergi og et optimal anvendelse af ressourcerne på tværs af udvalgsstruktur og fagområder.

Mest iøjefaldende er Hovedbestyrelsen beslutning om, at vi nu går ud og søger en direktør, som den kommende operationelle og administrative leder af vores professionelle organisation, der tæller værdifulde medarbejdere på hel- og deltid samt alle de frivillige medarbejdere, som hver på deres måde er med til at løse betydningsfulde opgaver for vort fælles virke.

Hovedbestyrelsen ønsker med denne stillingsprofil også at signalere at tiden er kommet til et generationsskifte og et nyt afsæt, der kan sikre at vi bringer vores idræt og den organisation, der skal servicere udvalg og fagområder fremad mod nye mål.

Vi har travlt med at besætte stillingen som direktør for Dansk Orienterings-Forbund, hvorfor stillingsopslaget blev færdigformuleret på HB-mødet, med ansøgningsfrist inden udgangen af juli måned. Hovedbestyrelsen håber at mange vil finde stillingen attraktiv, således at vi kan finde den helt rigtige person, der gerne må tiltræde hurtigst muligt efter 1. august.

Ansættelsesudvalget består af formand Helge Søgaard, Breddeudvalgsformand Lisa Tantholdt og Planudvalgsformand Thomas Lindschouw. Ansættelsessamtalerne forventes at finde sted den 4. og/eller 5. august 2008.

Se stillingsopslaget via link

http://www.do-f.dk/forbund/dok/forslag/2008_direktor.pdf