Skip to main content

Penge til 178 projekter

| Administrator | Nyheder 2008

Tips- og lottotilskud til friluftslivet - Ny ansøgningsfrist 1. juli 2008.

Friluftsrådet har i forbindelse med sit bestyrelsesmøde den 13.-14. juni bevilget tilskud fra Tips- og Lottomidlerne til friluftsliv til 178 projekter om friluftsliv og naturformidling.

Blandt de 178 projekter er der virkelig mange spændende initiativer. Der er plads til flere af vores projekter. Næste ansøgningsfrit udløber den 1. juli 2008 -

Det hedder i vejledningen:

Tilskud – til hvad?
Tips- og lottomidler til friluftslivet støtter projekter, der forbedrer befolkningens muligheder for et alsidigt friluftsliv. Alle kan søge.

Friluftsaktiviteter – til materialer og udstyr til friluftsaktiviteter, dog ikke til personligt udstyr.

Naturformidling og grønne områder – materialetilskud til faciliteter og udstyr, der øger befolkningens forståelse for naturen. Materialetilskud til faciliteter, der øger muligheden for friluftsaktiviteter.

Faste anlæg – til etablering af f.eks. overnatningshytter, lejrpladser, skibe, naturskoler, informationscentre og friluftsgårde. Der ydes ikke tilskud til almindelig vedligeholdelse, inventar eller driftsudgifter.

Forskning og udvikling – til forskning i friluftsliv og relaterede emner. Til udvikling og forbedring af friluftslivets vilkår.

Kursusvirksomhed – til afholdelse af kurser om friluftsliv. Der ydes ikke tilskud til deltagelse i kurser.

Kulturmiljø – til formidling af samspillet mellem naturen og kulturhistorien.
I kategorierne friluftsaktiviteter, naturformidling, grønne områder og kulturmiljø gives høj prioritet til projekter, der udføres ved frivillig arbejdskraft.

Tilskud gives ikke til legeredskaber, naturlegepladser, kanoer, mountainbikes, klatrevægge, rejser, tilbagevendende aktiviteter, vedligeholdelse, idrætsaktiviteter og –faciliteter, klubhuse, stave til stavgang.

Andre forhold
Det er sjældent, at projekterne finansieres 100 %, men et tilskud fra tipsmidlerne får ofte andre bidragsydere på banen.

Der gives ikke tilskud til aktiviteter, der allerede er påbegyndt på ansøgningstidspunktet.

Der gives høj prioritet til projekter, der er nyskabende, eller henvender sig til nye målgrupper.

Der gives ikke tilskud til projekter uden for Danmark.

Ansøgningsfrister: 1. marts, 1. juli og 1. november. Behandlingstiden er normalt 3-4 mdr.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger kan fås på www.friluftsraadet.dk eller ved
henvendelse til Friluftsrådets sekretariat på tlf. 33 79 00 79.

http://www.friluftsraadet.dk/page.php?page=7076