Skip to main content

Hovedbrud?

| Administrator | Nyheder 2008

Lørdagens hovedbestyrelsesmøde bliver afgørende på flere vigtige punkter....

Det er heldigt, at hovedbestyrelsen her i juni måned har valgt at holde sit 4. møde i 2008 over en hel lørdag. Der er nemlig flere tunge, men også vigtige punkter på dagsordenen.

Det gælder, når hovedbestyrelsen skal kikke nærmere på stillingsstrukturen i forbundet. Efter at det nu er klart, at både stillingen som generalsekretær og breddekonsulent er ledig, og der netop inden for de sidste år er udskiftet både sportschef og landstræner, er det fornuftigt at træde et skidt tilbage og se lidt nærmere på rollerne og deres indbyrdes indhold.

Det giver en chance til at nyvurdere den udvikling, der har været i retning af et mere professionelt forbund. En proces, der er forløbet over de sidste mere end 10 år og en udvikling, vi har set foregå parallelt i alle specialforbundene under Danmarks Idræts-Forbund.

På mødet skal hovedbestyrelsen også se fremad og igangsætte en projektgruppe, der skal komme med et oplæg til en ny samlet strategi for hele forbundet. Vores seneste er fra 1998 og trænger til et hovedeftersyn.

Endvidere skal HB se fremad og vedtage den nye breddepolitik, som siden årsskiftet har været behandlet i fagudvalg og på dialogmøder i kredsene. Den skal nu tilbage til fagudvalgene for at blive udmøntet i konkrete handlingsplaner og budgetønsker.

På dagsordenen står også debatpunkter om finansieringen af EOC MTB-O, ansøgning til Team Danmark om deltagelse i ATK projekt, Fase II og vedtagelse af en handlingsplan, som skal sikre at flere kvinder kommer med i toppen af forbundet.

Der er selvfølgelig også en del orienteringspunkter. Her forsøges det som noget nyt at afvikle punkterne uden mundtlig forelæggelse. Orienteringen fremgår nemlig direkte af dagordenen, og det er teksten herfra, der overføres uændret til referatet, hvis ingen ønsker punktet taget op og særligt behandlet.

Ingen tvivl om at hovedbestyrelsesarbejdet lige nu er fyldt med spændende udfordringer, som tager masser af tid og måske indimellem giver lidt hovedbrud.

Men det jo lige præcis det, de er valgt til. At lede os over de mange vadesteder, vi med mellemrum står foran ...

http://www.do-f.dk/forbund/dok/hb/