Skip to main content

Syd i særklasse og gerne som mester

| Administrator | Nyheder 2008

Klubledermødet i Syd blev brugt på at se fremad. Det skete ud fra et visionsoplæg fra kredsudvalget.

Eftersnakken på forårets arrangementer og arbejdet med at få lukket stævnekalender 2009 og tegne skitsen til kalender 2010 blev hurtigt overstået. Ros og ris blev taget og givet med overskud af humør, som det er tradition i denne del af orienteringsdanmark.

Så kom turen til et spændende oplæg fra kredsudvalget. Følgende 4 overskrifter blev klublederne spurgt om:

A) FORRETNINGSORDEN (handler om klubledermøderne og nye målgrupper)
B) KORT I SÆRKLASSE (giver STÆVNER I SÆRKLASSE giver LØBERE I SÆRKLASSE)
C) SYDKREDSEN VINDER KUM (ungdomssatsning og anderledes stævner)
D) SYDKREDSEN SOM ARRANGEMENTSMESTER (karruseller – 2-dages og WM)

Det skete i skiftende grupper, hvor medlemmer af kredsudvalget stod for registreringen af udsagn, holdninger og ideer. Især spørgsmålet om kredsudvalgets rolle blev der spurgt ind til.

Skal ting gro op nedefra? – eller er det bedre at det er kredsudvalget, der tager initiativet?
Svaret var ikke entydigt. Men det er helt sikkert, at der ikke kommer ret meget op at stå uden klubbernes accept og engagement.

Så måske er kredsudvalget bedst i rollen som koordinator af opgaver, der går på tværs af klubberne i regionen.

Ambitionerne var store.

Syd vil i særklasse og blive "mestre" på flere områder. Men først er det op til kredsudvalget, at få de mange gode ideer tænkt godt igennem, så udvalget kan vende tilbage til klubberne med helt konkrete forslag.

Mødet havde også et par informationspunkter på dagsorden og sluttede med at SILVA blokken blev overrakt til Jette Sørensen, Svendborg OK. Jette fik denne æresbevisning for hendes store indsat som kassemester for kredsen og kredsfonden.

Se referatet via link. Det plejer at komme meget hurtigt, når det er Gert Petersen, der er referent :-)

http://www.sydkredsen.dk/