Skip to main content

Orientering finder sine ben

| Administrator | Nyheder 2008

Ny teknik, nyt koncept og ikke mindst ny redaktionel profil på vores blad

Det nye magasin Orientering har taget sine første måske lidt tøvende skridt i en turbulent startfase. Men nu synes konceptet, den nye redaktionelle linje og ide, at være på plads. Redaktør Nana Toft skriver til hjemmesiden sådan:

Ny redaktionel profil
Som de fleste nok har bemærket, har vores medlemsmagasin Orientering fået et nyt udseende. Men magasinet har også en ny redaktionel profil.

Vi synes, det er på sin plads at fortælle lidt om den nye profil - og forklare, hvorfor vi ønsker at gå væk fra det lidt mere traditionelle forbundsblad til en stil, der smager lidt mere af magasin.

Spørgeskemaundersøgelse
I foråret 2007 gennemførte en projektgruppe bestående af Helge Søgaard, Jesper Lundsgaard, Kell Sønnichsen, Erling Thisted, Johan Fegar og Preben Schmidt en spørgeskemaundersøgelse blandt tre klubber fra hver kreds. 434 svarede på en række spørgsmål om deres vurdering af kommunikationen i blad og på web.

Konklusionen viste, at flertallet ønskede, at både layout og indhold blev justeret. Man ønskede et nyt format, en ny trykkemetode og en tydelig redaktionel profil, der gik væk fra nyheder, der allerede var kendt i forvejen og koncentrerede sig mere om at gå i dybden med baggrund og analyse. Der var desuden et ønske om at temabasere magasinerne.

Redaktionel linje
Det har vi lyttet til. Den nye redaktionelle profil er således, på et overordnet plan, skåret efter:

- At gå i dybden.
- At basere magasinet på temaer, portrætter og profiler.
- At gøre sprog og historier mere lettilgængelige på både form, indhold og sprogsiden.
- At variere mellem korte og lange indlæg.
- At styrke billedsiden og især give plads til mange kort gengivet i høj kvalitet.
- At ramme så bred en målgruppe blandt orienteringsløbere som muligt. Det vil med andre ord sige, at gå mere på tværs af Danmark, af fagområder og klubber - og finde de stærke, sjove og gode historier.

Som konsekvens af den nye redaktionelle profil kan det blive nødvendigt at afvise og/eller redigere i indsendte indlæg.

Redaktøren tilstræber at tale med skribenterne på forhånd, således at vinkel, struktur og sprog tales igennem, før der skrives.

Redaktionen
Redaktionen består af:

Nana Toft, journalist (DJ)
Ansvarshavende.

Kell Sønniksen
Søren Larsen
Trine Midtgaard
Karl Kristian Terkelsen

Vi arbejder på at få et ekstra redaktionsmedlem.

Gruppen er sammensat således, at der tænkes i både elite og bredde. At der er kvinder og mænd repræsenteret, og at vi forhåbentlig kommer på tværs af landet.

Redaktionen mødes en gang i kvartalet for at gennemgå sidste magasin - og udvikle nye idéer til de kommende magasiner.

Preben Schmidt forlader os
Generalsekretær Preben Schmidt forlader os. Han har været en uvurderlig drivkraft bag omlægningen af magasinet til et mere moderne magasin og har bistået redaktør Nana Toft i mangt og meget indtil nu. Denne opgave kastes nu over på Karl Kristian Terkelsen, der fremover vil assistere redaktøren i mere orienteringstekniske spørgsmål - og med hjælp til netværk, kilder m.m.

Lokale redaktører og faste skribenter
Indlæg fra faste skribenter bliver frem over - i langt de fleste tilfælde - lagt på vores website. Stof til bladet aftales med redaktøren på forhånd.

Fotos
Magasinets søger altid de bedste billeder og benytter som faste fotografer Preben Schmidt, Kell Sønnichsen, Torben Utzon og Karl Kristian Terkelsen. Har du et pletskud, bør du kontakte Redaktøren.

Kort
Alt kortmateriale, der trykkes i magasinet, skal tilrettes og konverteres til korrekt format og tilskæring af kortsupervisor Flemming Nørgaard.

Udgivelsesdatoer og deadlines
Deadlines for indlevering af stof:

2008:
3/2008: 15. juli
4/2008: 15. oktober

2009:
1/2009: 12. januar
2/2009: 14. april
3/2009: 13. juli
4/2009: 12. oktober

Indlæg efter denne dato kommer ikke i magasinet.

Der er en måneds produktionstid.

Annoncer
1/1 side 9.800 kr.
1/2 side 4.950 kr.
1/3 side 3.350 kr.
1/4 side 2.600 kr.
1/8 side 1.400 kr.

Pr. nummer - Tillæg for bagside + 20 %, Tillæg for inderside af omslag + 10 % Rubrikside med arrangørannoncer - for kr. 600 pr. stk. - 16 på en side -

Kombinationsrabat med website og rabat ved mindst 4 indrykninger. Kontakt for aftale

I 4 farver. Alt under forudsætning af trykklart materiale. Ingen moms. Bladet er momsfrit.

Der arbejdes på at få tilknyttet et annoncebureau.

Se magasinets hjemmeside med arkiv via link.

http://www.do-f.dk/presse/