Skip to main content

Forbundet vokser

| Administrator | Nyheder 2008

Det går fremad - langsomt men sikkert...

Tal og papir er taknemmeligt. Men der ligger også både sandheder og god inspiration i at nærlæse og sammenholde klubbernes indberettede tal.

Set over perioden fra 2004 til dato har der været en lille med stabil udvikling i vores medlemstal. Det er vigtigt her at bruge 2004 som udgangspunkt, da det var der vi omlagde forbundets økonomi fra afgifter på kort til kontingent på hoveder og løbsafgift på ben.

Indtil da havde medlemstallet ikke den helt store betydning og opgørelserne fyldt med masser af medlemmer, som ikke var særligt nærværende. Det var jo bekvemt nok, når man fra sin kommune fik tilskud på det grundlag.

I 2004 blev det alvor og en nøje gennemgang af medlemstallet enhver klubkasseres store opgave. Tidligere målte vi medlemstallet pr. 1. januar hvert år. Det gav utallige klager, fordi man i klubberne ikke på dette tidspunkt kunne være sikker på om medlemmerne var reele.

Med indførelsen af O-service, som forbundets officielle database blev det besluttet at målepunktet var den 1. april. Altså et rent snit lige den dag. Det gav alle mulighed for at holde generalforsamling og sende opkrævninger ud inden, der skulle ryddes op i medlemslisten.

Der er nu gået 4 år efter denne praksis blev indført og tallene er nu blevet langt mere realistiske og solide. Og det er godt at se at de solide medlemstal vokser. Langsomt men sikkert.

Mest glædeligt er det at børn går frem og at antallet af piger også viser en positiv udvikling.

For at få et bredere grundlag er også tallene fra DIF indberetningen medtaget. Her er skæringen 1. december. Altså lige efter sæsonen er rigtig slut, men inden vinterpausen, hvor en del falder fra.

Disse tal synes også nu at have fundet et mere solidt leje. Forskellen i tallene må først og fremmest tilskrives at klubberne til DIF indberetter alle aktive – også dem der er aktive i to eller flere klubber.

I O-service er du kun registeret som aktiv et sted. Det sker i den klub du stiller op for til konkurrencer, og passiv i alle andre klubber under forbundet. Et medlem af forbundet udløser nemlig kun betaling til forbundet et sted.

Nærlæs selv oversigterne – via link.

http://www.do-f.dk/forbund/dok/regel/2008_oversigt_medlemmer_2004-2008.pdf