Skip to main content

Hovedbestyrelsen gav opbakning

| Administrator | Nyheder 2008

Referat 3/2008 på nettet.

Referat fra hovedbestyrelsesmødet den 24. april 2008 på nettet.

Mødet varslede nye toner og teknikker i hovedbestyrelsens arbejde.

Dagsordenen var reorganiseret og opgavedelingen fornyet efter skifte at formand.
Der lægges i fremtiden større vægt på en klar opdeling af debatpunkter og orienteringspunkter, så tiden ved hovedbestyrelsens møder bruges til flere fremadrettede debatter og mindre på orientering om fortiden.

Det blev fremadrettet besluttet at igangsætte en proces om formulering af en ny overordnet strategi for hele forbundet. Det er knap 10 år siden, vi i fællesskab formulerede et helt overordnet ”politikkatalog”, som i dag stadig indeholder stærke udmeldinger, men som trænger til en opdatering – og gerne i en lidt kortere vision.

Hovedbestyrelsen besluttede at tage udfordringen op og bad næstformand Kim Folmann Jørgensen om at sætte sig i spidsen for denne proces.

Læs også om den nye breddepolitik og om international opfølgning samt tanker om integrering af MTB-O.

Alt sammen noget, der i stort og småt rammer dig og din klub…

Læs mere via link

http://www.do-f.dk/forbund/dok/hb/2008_3_HB-referat.pdf