Skip to main content

Hvad er S-O-S ?

| Administrator | Nyheder 2008

Sjællands O-Skole (S-O-S)

Troels Bent Hansen fortæller:

"S-O-S er et nyt initiativ i Østkredsen, Det er et af træningstilbud til de 10-16 årige, hvis formål det er at sikre den røde tråd fra Skovcup til TKC (TalentKraftCenter)" og fortsætter:

Baggrund
"Der er idag et hul i systemet. Den røde tråd der skulle have været mellem TKC, som fokuserer på de 15-20 årige og det fælles initiativ omkring SkovCup, som er målrettet aldersklassen 6-12 årige, mangler. Dette initiativ skal sikre at hullet lukkes og at den røde tråd forbliver intakt ligefra den første børnebane til den svære bane er intakt.

Målgruppe
Alle ungdomsløbere i østkredsen i alderen 10-16 år.
Vi vurderer at potentielt 50 løbere vil tage imod dette tilbud med en gennemsnitlig fremmøde procent på ca. 50%.


Formål
• At højne løbernes O-tekniske og sekundært fysiske kompetance for dermed at sikre at løberne fastholdes i sporten.
• At sikre den ”røde tråd” fra børnebanen til sort (svær) bane kompetent løber
• At fastholde de løbere, som erfaringsmæssigt vil have perioder hvor de dykker. Pga overgang til sværere baner eller f.eks. periodisk, udviklingsmæssig ændret fysisk niveau.
• At give ungdomsløberne en positiv oplevelse, der kan øge interessen for fortsat satsning på orientering.
• At vedligeholde og udbygge det fællesskab, der skabes på tværs af klubber de unge imellem ved deltagelse i U-lejre
• At fastholde børn og unge i de mindre klubber, som ikke er i stand til at tilbyde børne- og ungdomstræning.
• At give klubberne mulighed for, at tilbyde sine yngre medlemmer mere træning end den ugentlige klubtræning, som klubberne ofte tilbyder.

Rammer
• Tilbudet skal være åbent for alle 10-16 årige løbere, der ønsker noget mere med O-sporten. Der skal ikke være begrænsninger styret af formodet potentiale, fysisk eller teknisk kompetance.
• Der skal tages hensyn til de forskellige udviklingstrin denne aldersgruppe befinder sig indenfor – nogle ”rykker” fysisk og eller mentalt tidligere end andre. Vi skal sikre at de der ”rykker” senere (eller for den sags skyld tidligere – for pigernes vedkommende) ikke mistes og difunderer ud af sporten.
• Træningerne skal ligge i faste rammer og tilbydes hver onsdag kl 17:00. Idet der skal vises respekt for familiernes mulighed for at planlægge og dermed prioritere.
• Der skal være en relation til og deltagelse i SkovCup (det fælles kreds-trænings tilbud for aldersklassen op til 12 år). Banerne 3,4 og 5 (de sværeste baner) skal indeholde et teknisk moment. Træneren skal planlægge og organisere dette. Hermed sikres en naturlig overgang fra børnetræningen til den tekniske ungdomstræning. Der er 6 træningspas før sommerferien og 6 træningspas efter sommerferien.
• I for- og efteråret vil der være udendørs teknisk træning i forskellige skove, meget gerne udfra forskellige klubbers lokaler og i disses nærskove. Enkelte træningspas gennemføres sammen med TKC Sjælland, således at løberne får en mulighed for at ”snuse” til dette miljø.
• Om vinteren, når det er for mørkt tilbydes indendørs teoriundervisning på onsdage, enkelte natløb (eventuelt NatCup), deltagelse i VinterCup (træneren koordinerer baner og eventuelle lette ekstraposter med arrangør) samt træningspas på lørdage. Således at der er et fast ugentligt tilbud også vinteren igennem.
• Det sociale element er vigtigt, derfor skal der indgå en månedlig ”socializing event” – f.eks. fællesspisning.
• Der skal samarbejdes med (og træneren kan evt deltage i) U-lejrene, således at de tekniske elementer og færdigheder der arbejdes med på disse kurser tilpasses og indgår i det træningsforløb, der tilbydes i den daglige ungdomstræning.

Ansvar
Trænerens ansvar vil således være at planlægge og organisere den ugentlige træning. Hjælpetræneren vil hjælpe til på dagen samt det forventes at klubberne/forældre hjælper til med skygning og andre praktiske opgaver omkring afvikling af træningen.

Samarbejde med klubberne
Det forventes at de deltagende klubber assisterer på det praktiske plan med postudsætning og postindsamling (dette kan være i form af faste poster), gratis udlån af kortfiler, assistance ifm fællesspisninger. Ligesom det forventes at forældre (”chauffører”) bistår ved evntuel skygning eller andre praktiske opgaver omkring afvikling af træningspas.

Åben for hvem?
Tilbudet er åbent for alle løbere, der er medlemmer af en orienteringsklub under DOF.

Løberne vil ikke blive indstillet af klubberne; men det forventes at ungdomslederne eller klubledere opfordrer løberne til at deltage.

Der vil ske en registrering ved hvert træningspas af deltagende løbere og klubtilhørsforhold. Løberne vil blive opfordret til at forhåndstilmelde sig træningspas på en website; men der vil altid være ekstra kort.

Organisation
Initielt vil ungdomstræningstilbudet blive forankret i en styregruppe bestående af Torkil Hansen og Lotte Bergmann fra Børn og Unge, Lisa Tantholdt, Bredde og Troels Bent Hansen, TKC Sjælland. Denne gruppe vil ansætte trænere og sikre at træningstilbudet gennemføres indenfor de udstukne rammer.

Efter projektets gennemførelse er det tanken at styregruppen skal forankres i kredsen af deltagende klubber på linie med TKC’et.

Tidshorisont
Vi ønsker at starte initiativet op snarest således at trænere er ansat i april 2008 og kan starte deres virke umiddelbart efter.

Efter en to-årig periode mener vi at initiativet er så godt forankret og har vist sin bæredygtighed at klubberne eller østkredsen kan overtage de finansielle forpligtelser.

Skulle dette have din interesse så send en kort ansøgning mrk. henholdsvis - Træner - eller - Hjælpertræner - til Troels Bent Hansen Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. senest søndag den 30. marts."


Find og print stillingsopslaget via link.

http://www.do-f.dk/forbund/dok/forslag/2008_sos.pdf