Skip to main content

Ny breddepolitik

| Administrator | Nyheder 2008

På repræsentantskabsmødet tog vi det første skridt i retning af at vedtage en ny breddepolitik.

Den 1. april 2008 slutter vores breddesatsning. Den blev vedtaget på repræsentantskabsmødet i 2005 under overskriften – Flere medlemmer. Målet på de 1.500 nye bliver ikke indfriet, men vi er blevet flere.

Helge Søgaard og Jette Kreiberg fra hovedbestyrelse fortalte og viste med tal og grafer, hvad der faktisk er lykkedes. Det er gået fremad, og vi har faktisk været gode til at tiltrække nye.

Men det er lidt sørgeligeligt, at vi ikke magter at holde ordentligt på dem.

Herefter tog Lisa Tantholdt over for at se fremad.

Det er nu vigtigt at det bliver hverdag igen. Vi kan ikke drive kampagner hele tiden. Derfor er der lagt op til, at vi skal se indad. Vi skal kikke grundigt på vores egen klubs kerneaktiviteter og drift. Der er utvivlsomt noget skal være villige til at skrælle noget væk. Vi skal fjerne en bid eller et lag fra lagkagen, så vi kan bygger nyt op indefra.

Ideen er at vi derefter skal lægge lag på lag. Det gør vi ved at sætte fokus på det vi ved der virker for os. Der skal nemlig være balance i tingen.

Hvis ikke en aktivitet har et sundt perspektiv, skal den opgives.

Der skal kort sagt være penge, prestige eller nye medlemmer i alt det vi gør udadtil. Internt er det vigtigste at en aktivitet er med til at gøre os mere aktive. At den styrker sammenhold og samvær.

Er der ikke et fornuftigt forhold imellem det vi investere af kræfter og tid og den glæde det giver for andre kører vi fast og går i stå.

Derfor skal vi i gang med en proces hvor der er fokus på de ting, der i vores klub opsamler og frigør energi. Det skal være sjov og enkelt - det vi gør - men også have substans og kvalitet.

Hvis det lykkes bliver det slet ikke svært at tiltrække nye og ej heller at fastholde dem. Vi skal bare gå efter en organisk vækst og finde den opadgående spiral, hvor mere og mere kan lykkes og lade sig gøre.

Mere specifikt kunne Jette Kreiberg fortælle at Børne- og Ungdomsudvalget i øjeblikket er ved at udarbejde nye handleplaner på tre områder.

Det gælder for det første et fornyet fokus på fastholdelse af de unge i orienteringsidrætten. Ser vi på antallet af børn, er udviklingen stabil og fordelingen på piger og drenge fornuftig, men når vi kommer op i ungdomsårene sker noget dramatisk, med især frafald af de unge piger.

For det andet er det ønsket at sætte fokus på rekruttering på skolerne. Der skal mere kvalitet i det arbejde, hvis det skal kunne lykkes.

Og endelig for det tredje er der behov for at sætte kræfter ind på træneruddannelse og trænerkulturen blandt de unge.

Ideerne er der nok af på breddeområdet. Den begrænsende faktor ligger ikke her, ligesom det ej heller mangel på økonomi der stopper os. De tidligere oprettede puljer gav ikke flere hænder. Penge flytter ikke ret meget på breddeområdet.

Breddearbejdet er så stort at vi ofte slet ikke kan overskue det, og derfor opgiver på forhånd.
Kunsten er derfor at finde frem til en fornuftig afgrænset fokusering og gøre det helhjertet og med kvalitet over en længere periode.

Den nye breddepolitik skal give os nogle vigtige pejlemærker og kompaskurser. Derfor er det vigtig at så mange som muligt er med til at tage ejerskab og ansvar.

Det kan du gøre på den nye Bredde-Blog.

Læs først oplægget via link –

Første høringsfrist udløber den 1. april 200

http://www.do-f.dk/forbund/dok/forslag/