Skip to main content

Ny formand

| Administrator | Nyheder 2008

Helge Søgaard er Dansk Orienterings-Forbunds ny formand

Weekendens repræsentantskabsmøde blev en stille med bestemt perspektivrig affære. En tredjedel af forbundets klubber, der dog repræsenterede to tredjedele af medlemmerne var mødt frem.

Der var bred opbakning til hovedbestyrelsens linie, herunder de forslåede justeringer af afgifter og kontingenter. Ny i hovedbestyrelsen bliver Thomas Lindschouw, der overtager formandsposten i Planudvalget. Denne plads blev ledig, da repræsentantskabet valgte Lars Olsen til ny næstformand i stedet for Helge Søgaard.

Der var genvalg til formanden for Børn og Unge, Jette Kreiberg samt revision og appeludvalg. Dog var der et enkelt nyvalg blandt suppleanterne til appeludvalget, idet Jens-Jørgen Lyngaa, Herning her blev indvalgt.

Lørdagen bød på mange og meget forskellige indlæg. Preben Staun, næstformand i Danmarks Idræts-Forbund lagde for og fortalte om emnet: ”Nye kommuner – Nye muligheder”. Derefter tog fagudvalgsfor"mændene", Lisa Tantholdt, Plan og Jette Kreiberg, Børn og Unge over og tog fat på arbejdet med at få formuleret en ”Ny breddepolitik”. En proces der skal afsluttes i løbet af foråret med en vedtagelse i hovedbestyrelsen.

Johan Holkmann Jakobsen, der er formand for projektgruppen, tog os ud på en lille tur med mountainbike. Opgaven var en vejvalgsanalyse på et par delstræk fra tidligere mesterskaber. Derefter var det afgående formand, Ole Husen, der tog os på en tur gennem historien om O-service, og så på perspektiverne i den nye aftale med Carsten Stenberg.

Flemming Nørgaard fik os op at flyve med orthofoto og ned på jorden med laserkurver og nye grundmaterialer, inden eftermiddagen sluttede med et kik ind i den forunderlige verden af nye kommunikationsplatforme. Et sted hvor alle slutprodukter ser så lette ud, men hvor tingene bare kræver stor flid, talent og koncentration, hvis det skal lykkes.

Søndag bød også på endnu et par indlæg af oplysende art. Først fortalte Ellis Sommer, Birkerød om DIF projektet, ”Kvinder på toppen” som blev fulgt op af Walter Rahbek, Aalborg, gav en status på JWOC 2010.

De mange indlæg gav os alle en større indsigt i det der er og bliver vores fælles udfordringer. Et spændende ukendt terræn ligger foran os. At finde en fælles vej igennem et sådant ukendte terræn vil kræve både sammenhold og brug flere forskellige orienteringsteknikker, hvis vi skal få succes.

Men først skal vi have korttegnere og banelæggere i ud i terrænet og hele processen skal ledes og gøres synligt. Her bliver det spændende at se, hvordan den nye formand og hans stab af nøglepersoner vil løse opgaven.

En ny "stævneleder" er fundet. Lad os give ham både mod- og medspil, så han mærker, at han ikke er alene om at løse opgaven.