Skip to main content

Bedre stævneplads, speakning og ranglister

| Administrator | Nyheder 2008

Årets A stævnekursus gav input fra Eliteudvalget til arrangørerne på tre vigtige områder.

Den årlige kursusdag for stævneledere, banelæggere og deres kontrollanter, samt stævnernes dommere i Odense, bød først og fremmest på nyt fra Eliteudvalget.

Fokus blev lagt på bedre stævnepladser, speakning og en stærkere fokusering på ranglisterne. Med udgangspunkt i at vores A stævner også skal være en fest, blev der peget på vigtige elementer i opbygning af stævnepladsen og planlægning af speakningen.

Det er således vigtigt at få komprimeret stævnepladsen, så vi oplever at vi faktisk er mange, og at sikre at alle kommer tæt på opløbet. Også start af mesterskabsklasserne på stævnepladsen og passage blev fremhævet som gode muligheder for at skabe stemning og et godt grundlaget for speakningen.

Speakning er ofte et ømt punkt. Der er tale om en højt specialiseret disciplin, der kræver god planlægning. Banelægger må tidligt inddrages, så radioposter og publikumsposter vælges rigtigt og stævnelederen må tidligt sikre sig folk der kan og vil både det tekniske og det verbale.

Ranglisterne kommer fra 2008 i fornyet fokus. Fra at være noget der bare så bagud, bliver ranglisten nu styrende for startrækkefølgen. Det bliver kort sagt den førende på ranglisten, der starter sidst. Det vil klart gøre ranglisten 2008 meget mere interessant både for deltagerne og os der kikker på.

Opfølgningen på A stævnekurset vil ske på hjemmesiden. Her vil der under vejledninger i løbet af den kommende uge komme opdaterede udgaver af såvel eliteudvalgtes som planudvalgets vejledninger for 2008.

http://www.do-f.dk/dok/vejled/