Skip to main content

Klasser og baner

| Administrator | Nyheder 2008

Erfaringerne fra 2007 med klasser og baner var lidt blandede. Planudvalget har derfor...

Erfaringerne fra 2007 med klasser og baner var lidt blandede. Planudvalget har derfor besluttet at udgive en særlig vejledning til reglementet på dette punkt, som gælder for 2008. Hvad der måtte blive af rettelser i selve reglementet, må bero på den proces omkring rettelser som igangsættes lige efter repræsentantskabsmødet.

Det er på dette område vigtigt at forstå at reglementet, konsekvent sondre mellem klasser og baner. Det er den samme sondring, der ligger i stævne IT. Flere klasser kan konkurrere på samme bane. Det er banens sværhedsgrad, længde og belastning, der afgør hvilke klasser der kan deltage på samme bane.

Den letteste måde at få overblik er ved at lave en ”banenøgle”. Denne kan være forskellig fra stævne til stævne, men vil typisk følge de skabeloner, som stævnevejledningen indeholder.

En del af problemet med, det der opleves som for lange baner, kan også imødegås ved at udbyde AM og AK baner. Det har hele tiden været en mulighed, efter reglementet men der er nu fremhævet med forslag til løsninger i banenøglen for Øvrige A stævner.

Og helt overvejende gælder det at den sunde fornuft skal have det sidste ord.

Er terrænet kuperet, tæt og skovbunden tung, er kortet svagt og vælger man mange svære eller måske lidt diffuse postplaceringer, må der kompenseres i banelængden. Så enkelt er det.

Se vejledningen om ”klasser og baner”, der indgår i den samlede stævnevejledning via link.

http://www.do-f.dk/dok/vejled/2008_Klasser%20og%20baner.pdf