Skip to main content

Nye navne til statsskovdistrikterne

| Administrator | Nyheder 2008

Årskiftet betyder mange nye tiltag. En af vores nærmeste samarbejdspartnere har brugt lejligheden til at følge op på den omlægning af strukturen der fandt sted pr. 1. oktober 2007 og har give de lokale enheder nyt navn. De skriver i deres pressemeddelse:

"Buderupholm Statsskovdistrikt bliver til Skov- og Naturstyrelsen, Himmerland, Kronborg Statsskovdistrikt bliver til Skov- og Naturstyrelsen, Øresund, Jægersborg Statsskovdistrikt bliver til Skov- og Naturstyrelsen, Hovedstaden og Fussingø Statsskovdistrikt bliver til... De lokale enheder i Skov- og Naturstyrelsen har netop fået nye navne. Det er sket pr. 1. januar 2008.

Navneændringerne kommer efter, at Skov- og Naturstyrelsen – som led i en omrokering i Miljøministeriet – ændrede organisation 1. oktober 2007. Ændringerne har bl.a. medført, at Skov- og Naturstyrelsen nu i højere grad fokuserer indsatsen på naturoplevelser til danskerne og turister.

”Det er vigtig for os at få understreget – også via vores navne – at Skov og Naturstyrelsens vigtigste opgave i dag er at skabe ny natur, passe på den natur, vi allerede har, ligesom vi skal udvikle og tilbyde danskerne så mange forskelligartede naturoplevelser, som muligt. Det betyder ikke, at vi er holdt op med almindelig skovdrift. Men vores tidligere navne, hvor ordet ’statsskovdistrikter’ indgår, har i en lang årrække ikke været dækkende for vores vigtigste opgave overfor den danske befolkning, nemlig: Pas på naturen og brug den!”, siger Skov- og Naturstyrelsens direktør, Hans Henrik Christensen.

De nye navne ændrer ikke på, at Skov- og Naturstyrelsen fortsat er en decentral organisation. F.eks. vil ni ud af ti ansatte fortsat arbejde i de lokale enheder rundt om i hele landet – og at en række af styrelsens landsdækkende opgaver også varetages dér.

F.eks. varetages administrationen af ø-støtteloven om de danske småøer af Skov- og Naturstyrelsen, Fyn. Den landsdækkende minkkampagne skal nu koordineres af Skov- og Naturstyrelsen, Vestjylland og Skov- og Naturstyrelsen, Blåvandshuk står for indsatsen for sæler, beredskabet for havpattedyr og oliefugle samt skarvforvaltningen.

Navnene på statsskovdistrikterne er i mange tilfælde relateret til navne på små lokaliteter, som er knyttet til skovridergårdene, de lokale enheders hovedkvarter.

”Problemet er dog, at det ikke er alle, der har kender de stedbetegnelser. F.eks. tror jeg ikke, at der ret mange på Sjælland, der ved hvor Randbøl Statsskovdistrikt ligger. På samme måde tror jeg også kun, at det er de færreste i Jylland, der ved hvor Jægersborg Statsskovdistrikt ligger”, siger Hans Henrik Christensen.

I forbindelse med ændringerne er der også lagt vægt på, at navnene ikke må kunne forveksles med navnene på de nye kommuner.

Følgende gamle navne bliver ændret til:

• Bornholms Statsskovdistrikt
Skov og Naturstyrelsen, Bornholm

• Buderupholm Statsskovdistrikt
Skov- og Naturstyrelsen, Himmerland

• Falster Statsskovdistrikt
Skov- og Naturstyrelsen, Storstrøm

• Feldborg Statsskovdistrikt
Skov- og Naturstyrelsen, Midtjylland

• Frederiksborg Statsskovdistrikt
Skov- og Naturstyrelsen, Nordsjælland

• Fussingø Statsskovdistrikt
Skov- og Naturstyrelsen, Kronjylland

• Fyns Statsskovdistrikt
Skov- og Naturstyrelsen, Fyn

• Gråsten Statsskovdistrikt
Skov- og Naturstyrelsen, Sønderjylland

• Jægersborg Statsskovdistrikt
Skov- og Naturstyrelsen, Hovedstaden

• Klosterheden Statsskovdistrikt
Skov- og Naturstyrelsen, Vestjylland

• Kronborg Statsskovdistrikt
Skov- og Naturstyrelsen, Øresund

• Københavns Statsskovdistrikt
Skov- og Naturstyrelsen, Østsjælland

• Lindet Statsskovdistrikt
Skov- og Naturstyrelsen, Vadehavet

• Nordjylland Statsskovdistrikt
Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel

• Odsherred Statsskovdistrikt
Skov- og Naturstyrelsen, Vestsjælland

• Oxbøl Statsskovdistrikt
Skov- og Naturstyrelsen, Blåvandshuk

• Randbøl Statsskovdistrikt
Skov- og Naturstyrelsen, Trekantsområdet

• Silkeborg Statsskovdistrikt
Skov- og Naturstyrelsen, Søhøjlandet

• Thy Statsskovdistrikt
Skov- og Naturstyrelsen, Thy"


Vi hilser de nye enheder og navne velkomne og ser frem til fortsat tillidsfuldt samarbejde.

Læs nærmere om de nye enheder via link.

http://www.skovognatur.dk/Om/Organisationen/lokalkort.htm