Skip to main content

Trænerkurser godt i gang

| Administrator | Nyheder 2007

48 deltagere til 1 del af træner 1 og 2 i weekenden

Trænerkurserne fik en rigtig god start i weekenden på Himmelbjergegnens natur- og idrætsefterskole. De 39 deltagere på klubinstruktørkurset kom omkring emner som banelægning, fysisk træning med øvelser i gymnastiksal og skoven, trænerrollen og det at få alle med ved træningen. En god blanding af teori, øvelser, gruppediskussioner.

De 9 deltagere på klubtræneruddannelsen beskæftigede sig med banelægning på svært niveau, orienteringsteknik og fysisk træning.

På klubinstruktørkurset er der 25 deltagere fra efterskolen og 14 fra orienteringsklubberne.
Fordelingen af de 14 deltagere er 2 fra Nordkredsen, 3 fra Østkredsen og 9 fra Sydkredsen.

OK Gorm er den klub, der har størst repræsentation. Herfra er der 3 deltagere på klubinstruktøruddannelse og 2 deltagere på Klubtræneruddannelsen.

Ud over de faglige emner er der meget snak i pauserne. Der bliver udvekslet mange erfaringer på tværs af alder og klub, og det fornemmes at denne inspiration på tværs også er med til at gøre kurserne til en enestående mulighed for at flytte orienteringstræningen i klubben. Som træner og instruktør bliver man meget skarpere, når man har fundet sig eget ståsted, og set meningen med hvorfor man med fordel kan gøre tingene på den og den måde.

Et rigtig godt hold, hvor engagementet og viljen er i top. Det kan kun gå fremad med fastholdelsen i klubberne efterfølgende.