Skip to main content

Budget 2008

| Administrator | Nyheder 2007

Oplæg til budget for forbundet nu i klubhøring

Også I år er der arbejdet hårdt for at få visioner og realiteter til at nå sammen. Det er resulteret i et oplæg, som hovedbestyrelsen i første omgang gerne vil drøfte med klubberne på de kommende klubledermøder her i november.

Der er ikke truffet bindende beslutninger, men det skal ikke være en hemmelighed at den nye Medieplan lægger op til højere kvalitet, og det koster flere penge.

Spørgsmålet er derfor om klubberne vil acceptere at der sker stigninger i kontingenter og afgifter, og i bekræftende fald i hvilket omfang.

Læs oplæg og dokumentation via link.

http://www.do-f.dk/forbund/dok/forslag/