Skip to main content

Mangler I penge til et projekt?

| Administrator | Nyheder 2007

Ansøgningsfrist for tips- og lottomidler til friluftslivet er 1. november

Gennem Tipsloven er det fastlagt, hvor stor en del af Tipstjenestens overskud, der skal fordeles til dansk forenings- og kulturliv.

Friluftsrådet fordeler 3,6% af Dansk Tipstjenestes overskud. Det svarer på årsbasis til ca. 50 mio. kr. I 2006 behandlede Friluftsrådets Tips-administration 1.064 ansøgninger. Heraf blev der givet tilsagn om støtte til de 544. Det totale bevilgede beløb udgjorde 51,6 mio. kr. Hvert år behandles 1000-1500 ansøgninger. Størrelsesordenen på bevillingerne varierer fra 5.000 kr. og op til i sjældne tilfælde over én million kroner.

Det er væsentligt, at Friluftslivets tips- og lottomidler kommer mange til gavn, og at de er med til at skabe et lokalt engagement. Meget ofte er det da også en klub, en forening eller borgergruppe, der er initiativtager til en ansøgning.

Af tidligere projekter kan fx. nævnes Fredericia Kajakklub, der ønskede at udvide sine aktiviteter ved at opstarte et seniorroningsprojekt. Målgruppen var pensionister og efterlønsmodtagere. Målet var at give seniorgruppen mulighed for at få naturoplevelser på nært hold på Lillebælt, Silkeborgsøerne og lign.
Klubben fik 5000 kr. pr. kajak til 5 kajakker. Havkajakkerne bruges flittigt og klubbens medlemstal er i år steget fra 90 til 130. Seniorgruppen har en fast aktivitet hver onsdag.
Klubben betragter i dag seniorroningsprojektet som vellykket, idet gruppen har en fast medlemsskare og fast mødetidspunkt i klubben og dermed er en fast integreret del af klubben.

Sagsbehandlingen på et projekt varer 3-4 måneder fra ansøgningsfristen.

Har I et godt projekt, så kig på nedenstående link, hvor der er ansøgningsskema, eksempler og meget andet inspiration.

Når I ikke ansøgningsfristen 1. november, er der ansøgningsfrister 3 gange om året. 1. november, 1. marts og 1. juli

http://www.friluftsraadet.dk/349