Skip to main content

Statens skove - Get's moving

| Administrator | Nyheder 2007

Skov- og Naturstyrelsen bliver lavet om - fra træ til mere service

Mere fokus på naturoplevelser og ny natur til danskerne

Skov- og Naturstyrelsen ændrer nu organisation. Det sker som led i en omrokering i Miljøministeriet.

Ændringen betyder, at en række af styrelsens hidtidige opgaver i stedet skal løses af andre enheder i ministeriet. I den forbindelse siger styrelsen farvel til 180 medarbejdere fra styrelsens centrale afdeling i København. De skal nu arbejde i henholdsvis Miljøstyrelsen samt i By- og Landskabsstyrelsen, en nyoprettet styrelse i Miljøministeriet.

Disse to styrelser overtager flere af Skov- og Naturstyrelsens hidtidige myndighedsopgaver – bl.a. mht. råstoffer, fysisk planlægning, regulering af landbruget og den overordnede naturbeskyttelse.

Den nye udgave af Skov-og Naturstyrelsen er en realitet fra og med mandag den 1. oktober 2007.

Den 56-årige agronom, Ph.d., Hans Henrik Christensen, fortsætter på posten som direktør for Skov- og Naturstyrelsen. Han peger på, at styrelsens fokus vil ændre sig som følge af de strukturelle ændringer:

”Vi vil øge vores fokus på at give danskerne – og også udenlandske turister – flere muligheder for at bruge og opleve naturen. Vi bliver i højere grad en servicevirksomhed ”.

Som led i denne udvikling vil Skov- og Naturstyrelsen fortsat arbejde for, at statens skove og andre naturområder vil blive brugt som et grønt fitnesscenter af en stigende del af befolkningen, bl.a. i form af mountainbikeruter, skiløjper og såkaldte sundhedsstier i skovene. Et aktuelt eksempel er styrelsens engagement i Sundhedsstyrelsens kampagne for at få børn til at bevæge sig mere (læs artiklen om Get Moving-kampagnen i via link til nyhedsbrevet).

Et andet vigtigt fokuspunkt for den nye version af Skov- og Naturstyrelsen er indsatsen for at skabe nye naturområder i Danmark – samt forbedre de allerede eksisterende i form genopretnings-projekter, fortæller direktøren:

”Vi skal f.eks. plante en lang række nye skove i nærheden af byerne – både til gavn for indbyggerne og vandforsyningen. Arbejdet med at skabe nye vådområder, som bl.a. er en fordel
for mange truede fuglearter, kommer også til at fylde meget. Og så har vi en stor opgave i at genoprette og pleje mange af de allerede eksisterende naturområder ”.

Driften af statens skove står også fortsat højt på Skov- og Naturstyrelsens liste med arbejdsopgaver. Styrelsen vil også fortsat have ansvaret for jagtområdet, invasive arter, skovlovgivningen, friluftslivet i naturen, nationalparker og en række andre opgaver.

..........

”Fælles for mange af vores opgaver er, at vi ønsker at løse dem i samarbejde med andre og indgå partnerskaber med bl.a. kommuner, erhvervsorganisationer, foreninger, turisterhvervet, landbruget og befolkningen”, understreger Hans Henrik Christensen.

Læs hele nyhedsbrevet via link herunder -

http://www.skovognatur.dk/NR/rdonlyres/4DF1AD9A-6BD1-424A-8A20-62F7BEFB2A56/49256/SON_260907.pdf