Skip to main content

Kvalitetsreform

| Administrator | Nyheder 2007

Torsdag den 20. september skal HB tage det første livtag med næste års budget.

Torsdag den 20. september skal HB tage det første livtag med næste års budget. Et vigtigt punkt er en kvalitetsreform, der vil koste penge.

I det politiske liv tales der meget om en kvalitetsreform i den offentlige sektor. Hos os er der også lagt op til en kvalitetsreform, men her er det på området for vores fælles og indbyrdes kommunikation.

Den af HB etablerede projektgruppe har hele 2007 arbejdet intenst. Og nu ligger der en 1. delrapport på HB’s bord.

”Og resultatet er ikke overraskende”, fortæller Helge Søgaard, næstformand og økonomiansvarlig i HB til hjemmesiden og fortsætter:

”Nyheder, analyser, baggrundsartikler, tv indslag og radiospots kommer ikke af sig selv. Alene et blad i det omfang og af en kvalitet, som der efterspørges koster penge. Kvalitet med farver, indhold og blad til tiden, som leveres lige i din postkasse, kommer ikke ud af den fri luft, og ej heller via ren frivillighed. Det er opgaven for stor og vigtig til.

Så vi må derfor prøve at finde pengene, hvis en kvalitetsreform skal løfte vores løsninger op i nærheden af det ambitionsniveau vi selv har og den efterspørgsel der er. En kvalitetsreform med et blad i 6 numre på 28 sider i et flot tryk og med en række spændende tiltag på andre medieplatforme vil koste i omegnen af kr. 500.000 ekstra.

Og det er værd at lægge mærke til at det ikke bare er en tilbagevending til gamle dage med O-posten. Der er tænkt sammenhængende og med en ny rollefordeling, så nye medier som websiderne, audio og video samt småtryk og PR materialer spiller tæt sammen. ” kommer det fra Helge med et optimistisk smil.

Så spørgsmålet er bare om, det er et beløb, som HB selv skal finde? – eller om medlemmerne via klubberne gerne vil bidrage helt eller delvist.

”For hvordan ligger det lige nu og på dette område med klubbernes villighed til at betale for mere kvalitet.” fortsætter Helge.

”Budgetdebatten i foråret viste at man i klubberne godt er klar over at ”skattestop” der udelukkende bygger på et fast kroner og øre beløb, som er fastlåst over mange år, ikke holder i længden. Så alene af den grund bør medlemmernes bidrag til fællesskabets udgifter til drift og service, som vokser lidt hvert år.

Den bredt anlagte spørgeundersøgelse, som projektgruppen selv har iværksat, viser imidlertid også at der er en vis betalingsvillighed blandt medlemmerne for bedre kvalitet. Ikke hos alle, men hos en pæn del i medlemskredsen.

Men spørgsmålet er så om klubberne ser det på samme måde? – Tror vi stadig selv på at man som medlem af en moderne landsorganisation i år 2008, kan få et gratis kvalitetsblad 6 gange om året, krydret med daglige opdateringer af vores fælles hjemmeside, og med adgang til O-service og alle de andre serviceydelser der ydes i form af børne- og ungdomsarbejde, uddannelse og konsulentbistand for et gennemsnitligt beløb på 175,- kr. pr. medlem om året? - Og, hvad er det lige vi kan få andre steder for det beløb? - Hvad koster bare 6 stk. ugeblade i den lokale kiosk?

Det er tydeligt vi ikke mangler penge i Danmark lige nu. Reallønnen er steget rigtig meget de seneste år. Klubberne mangler heller ikke penge. Det siger de selv, når vi spørger.

Nej, det vi mangler er tid og kvalitet i løsningerne.

Det er her at vores fælles landsdækkende organisation i form af DOF kan gå ind og blive til gavn. Her igennem kan vi opsamle de mange beskedne bidrag og give os alle et løft. Det sker når vi kanalisere de mange forholdsvise beskedne medlemsbidrag sammen og får skabt nogle stærke og holdbare løsninger. Løsninger der er i et mix af betalt tid, frikøb og ren frivillighed på et fælles plan.” Slutter en engageret næstformand.

Men han er udmærket klar over at sådanne løsninger forudsætter stor tillid. Tillid til organisationen, til forbundets ledelse, til de ansatte og de frikøbte, som skal løse opgaverne og gøre de fremlagte projekter, planer og ideer til virkelighed.

For spørgsmålet i klubberne vil altid være om yderligere midler blive brugt godt nok? - Og om resultaterne vil kunne ses, mærkes og høres i klubbernes og medlemmernes hverdag -?

Et af de springende punkter i årets budgetforlig bliver således om der er fælles vilje til et nødvendigt kvalitetsløft i kommunikationen mellem forbund, klubber og medlemmer. Det vil HB bruge kræfter på at drøfte på mødet i Nyborg, torsdag den 20. september.

Læs projektgruppens 1. delrapport via link.

http://www.do-f.dk/forbund/dok/politik/2007_medieplan.pdf