Skip to main content

Sport Øresund

| Administrator | Nyheder 2007

Med støtte fra EU er der igangsat et samarbejde i Øresundsregionen....

Med støtte fra EU er der igangsat et samarbejde i Øresundsregionen, som dansk idræt og dermed vi er en del af.

Ellis Sommer, OK Øst Birkerød har på vegne af os alle deltaget i Sport Öresund & Sport Arena - Konferensen den 30. august 2007 i Idrættens Hus. Det følgende er klippet i hendes resume, som er sendt til Hovedbestyrelsen.

”Programmet samt relevante dokumenter kan hentes på hjemmesiderne:

www.sportoresund.se
www.interreg-oresund.dk

Formiddagens program indeholdt en slags evaluering af delprogrammerne omkring psykologi og uddannelse.

Man forsøger at finde klare definitioner på de almindeligt anvendte termer – coach, idrætspsykologer, MST, terapi m.m. – altså en forklaring på, hvad der menes med disse ”navne”.

Mener vi det samme, når vi bruger udtrykkene, og hvad dækker de over/hvad er de pågældende personers kompetencer?

Målet er at få en fælles forståelse af, hvad titlerne dækker over, så man ved, hvem man skal /kan bruge til hvad – både internt og på tværs af sundet.

Der arbejdes også på at etablere en kvalitetssikring af ”eksperterne”. Målet er en form for registrering, certificering, akkreditering licensiering eller autorisation, så man som ”bruger” ved, hvad man kan forvente, både hvad indhold og kvalitet angår.

Der var også om formiddagen indlæg fra 3 igangværende projekter:

- Danmarks Basketball Forbund og Skånes Basketbollförbund har et projekt omkring uddannelse af især gymnasielærer, men også specifikke uddannelser for klubledere.

- Dansk Bordtennis Union har sammen med det skånske forbund et talentudviklingsprojekt i gang, hvor man fokuserer, på fysisk, mentalt og teknisk træning ved 3 seancer i henholdsvis Hillerød, Malmø og Eslöv.

- Skånes Volleybollförbund rapporterede om et uddannelsesprojekt for trænere og ledere til de indsatser, som er gjort både i DK og S med Kids Volley og Teen Volley.

Eftermiddagens indlæg drejede sig om fremtiden.

Erik Skärbäck, professor ved Lantbruksuniversitetet i Alnarp slog et slag for at idrætsverdenen skal være mere proaktiv i debatten omkring ”Arenaer” – dvs. flere naturområder til idræt.

Der var indlæg omkring fremtidige sportsevents muligheder i Øresundsregionen – og her kom snakken naturligvis også ind på OL.

Især mente man, at holdidrætter, hvor der er flere indledende runder, er oplagte events for regionen. Man efterlyste også andre typer af mulige events end de gængse.

Man brugte udtrykket: ”andre typer events – added values”.

Idrætsfonden Danmark fortalte om alle deres penge og alle de store stævner, som i de senere år har været afholdt i DK og også om kommende både, VM'ere, EM'ere og World Cups.

Der har/er faktisk ret mange store stævner på listen – medregnert vores egne EM, VM og EM MTB-O.

Som det sikkert er bekendt, er 2009 udnævnt til at være Sportsår i Danmark.

Dagen sluttede med oplysninger om det kommende Interreg IV A projekt, som man forventer accept af i løbet af efteråret. Ansøgningen afgår til EU om kort tid. Som i det nuværende Interreg-projekt vil der blive mulighed for flere slags samarbejdsprojekter både store og små.


Så vidt Ellis’ referat af det passerede – Herefter hendes kommentar og indstilling til HB:

KOMMENTARER
Så vidt jeg kan vurdere har kodeordet i SportØresund hidtil været uddannelse. Og det er nok også et god sted at begynde. For hvis der skal være samarbejde på tværs af sundet må en forudsætning være, at der tales samme ”sprog”.

Hvis vi i orienteringsforbundene skulle have ressourcer til at være med i projektet, må netop fælles uddannelse af folkeskole- og gymnasielærer være et område med perspektiver i for at forbedre og forøge forståelsen og dermed samarbejdet mellem skoler og klubber.

Men også uddannelse af ledere og til dels trænere vil være relevante emner for at give sammenhæng læreruddannelsen, og hvis vi skulle komme dertil at afholde fælles stævner af en eller anden gerne ny form.


Hovedbestyrelsen ser nærmere på indstillingen på sit møde den 20. september 2007 i Nyborg.

http://www.interreg-oresund.dk