Skip to main content

Flere penge for gode kort

| Administrator | Nyheder 2007

Kortreglement har siden 2004 indeholdt et afsnit om de interne regler om maxpriser ved køb af kort og lån af kortfiler klubberne imellem.

Kortreglement har siden 2004 indeholdt et afsnit om de interne regler om maxpriser ved køb af kort og lån af kortfiler klubberne imellem. Nye satser og regler gør fra 1. juli det mere attraktivt, at holde sine kortfiler opdaterede.

Det drejer sig ikke så meget om penge, som om kortkvaliteten.

Men med de hidtidige interne afregningsregler, var der ikke et særligt incitament til at holde kortfilerne opdaterede. Det er der nu blevet taget højde for, idet loftet for de interne afregningspriser er hævet, så kort af nyere dato kan kræves betalt med en højre sats:

Det hedder i det nye bilag 4 til kortreglementet at:


Benyttelse af kortfiler
1. Fremstilling af kort eller lån af kortfiler til orienteringsløb til andre klubber

1.1 Fremstilling af orienteringskort til orienteringsløb
Klubber der ejer og/eller administrerer en kortfile skal være villig til at fremstille eller lade fremstille orienteringskort til orienteringsløb af den del af kortfilen der ønskes. Betingelserne aftales de to klubber imellem.

1.2 Lån af kortfiler til orienteringsløb, ”rettigheder”
Hvis klubben er indstillet på, at brugerklubben selv foretager reproduktionen af
orienteringskortet skal den korttegnende klubs anvisninger til logo, mærker, reklamer, tekster og restriktioner vedrørende rettelser følges.

2 Kortpriser til orienteringsløb, ”max. pris”

2.1 Salg af orienteringskort revideret eller tegnet inden for de sidste 12 måneder.
Den kortbrugende klub skal betale maksimalt kr. 12,00, max. A4 format og kr. 14,00,
max. A3 format for et printet eller trykt orienteringskort samt de direkte
forsendelsesomkostninger. Hvis orienteringskortet printes eller trykkes med baner vil det ske efter aftale klubberne imellem.

2.2 Salg af orienteringskort revideret eller tegnet inden for de sidste 3 år.
Den kortbrugende klub skal betale maksimalt kr. 10,00, max. A4 format og kr. 12,00,
max. A3 format for et printet eller trykt orienteringskort samt de direkte
forsendelsesomkostninger. Hvis orienteringskortet printes eller trykkes med baner vil det ske efter aftale klubberne imellem.

2.3 Salg af orienteringskort ældre end 3 år.
Den kortbrugende klub skal betale maksimalt kr. 8,00, max. A4 format og kr. 10,00,
max. A3 format for et printet eller trykt orienteringskort samt de direkte
forsendelsesomkostninger. Hvis orienteringskortet printes eller trykkes med baner vil det ske efter aftale klubberne imellem.

2.4 Lån af kortfiler revideret eller tegnet inden for de sidste 12 måneder.
Den kortbrugende klub skal betale maksimalt kr. 7,00, max. A4 format og kr. 9,00,
max. A3 format for hvert orienteringskort der printes eller trykkes efter den lånte kortfile til et forudbestemt arrangement.

2.5 Lån af kortfiler revideret eller tegnet inden for de sidste 3 år.
Den kortbrugende klub skal betale maksimalt kr. 5,00, max. A4 format og kr. 7,00,
max. A3 format for hvert orienteringskort der printes eller trykkes efter den lånte at kortfile til et forudbestemt arrangement.

2.6 Lån af kortfiler ældre end 3 år.
Den kortbrugende klub skal betale maksimalt kr. 3,00, max. A4 format og kr. 5,00,
max. A3 format for hvert orienteringskort der printes eller trykkes efter den lånte at kortfile til et forudbestemt arrangement.

2.7 Børnebaner m.m.
Den kortbrugende klub skal betale maksimalt fremstillingsprisen for hvert
orienteringskort der printes eller trykkes til brug på børnebaner, børnekarrusel eller lignende samt de direkte forsendelsesomkostninger.

3. Fremstilling af orienteringskort eller lån af kortfiler til andre DOF arrangementer

3.1 Kort administrerende klub
Klubber der ejer og/eller administrerer en kortfile kan fremstille eller lade fremstille orienteringskort til disse arrangementer af den del af kortfilen der ønskes.

3.2 Salg af orienteringskort og lån af kortfiler
2.1 til 2.7 gælder også for andre DOF arrangementer.

3.3 Kortbrugende ”klub”
Med DOF arrangementer menes kurser, KC og TKC træning, klub træning og andre
lignende organiserede arrangementer under DOF. DOF klubber sidestilles med andre
DOF arrangementer når det gælder fremstilling af orienteringskort eller lån af kortfiler.


De nye regler med de nye max. priser er vedtaget på kortudvalgets møde den 18. juni 2007 og træder i kraft, den 1. juli 2007.

En vigtig sondring i de nye regler er mellem ”nytegning og revision” på den ene side og ”rettelser” på den anden.

Det er her kortudvalgets opfattelse at en ”nytegning” forudsætter at man starter helt forfra på nyeste grundmaterialer og rekognoscering dækker hele kortet og er systematisk samt rentegning sker i en ny kortfil.

En ”revision” kan benytte den gamle kortfil, men hel kortet skal systematisk rekognosceres og rentegningen systematisk gennemgås. Alt andet er ”rettelser”, som ikke giver ret til den højeste takst.

Print og læs hele det nye kortreglement via link.

http://www.do-f.dk/forbund/dok/regel/