Skip to main content

Tilskud fastholdes

| Administrator | Nyheder 2007

HB vedtog at solidarisk ordning med tilskud til køb af skovadgang de kommende tre år fastholdes.


Det blev ikke som klubber på Fyn og Sydsjælland ønskede det, men tæt på. Den overordnende debat endte med at skovadgangskontoen bevares, men at støtten til køb af skovadgang begrænses.

Fra 2008 ydes der 75 % i kontant støtte til køb af skovadgang fra den fælles kasse, dog max 20.000 pr. stævnedag og således at beløb under kr. 1.000 ikke udbetales.

Den nye ordning forudsætter, at klubberne anmelder inden 1. juli året før, og at der den 1. september er sat tal på, og at der den 1. november foreligger underskrevet kontrakt. Det er selvfølgelig helt i orden at gøre det før disse frister.

”Det er Bendt Frandsen fra Planudvalget, der dels samler disse data, og dels rådgiver klubberne i deres arbejder med at indgå kontrakter”, fortæller Lars Olsen, der er formand for Planudvalget til hjemmesiden og fortsætter,

”Vi er i Planudvalget kun interesseret i at samarbejdet med de private skovejere udbygges og understøttes af forbundets politik på området. Derfor skal der ikke fedtes med omkostningerne til køb af skovadgang, men betales i overensstemmelse med de indgåede aftaler”, slutter Lars Olsen.

NU gælder det 2008, hvor anmeldelsesfristen er 1. juli. Send en mail til Bendt Frandsen.

http://www.do-f.dk/forbund/dok/regel/