Skip to main content

Grønne partnerskaber

| Administrator | Nyheder 2007

Friluftsrådet, Skov & Naturstyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening og Kommunernes Landsforening er gået sammen om at fremme grønne ideer.

Hvis du har en grøn idé, som kan blive til virkelighed gennem et grønt partnerskab, så kan du nu søge om midler til grønne partnerskabsprojekter. lyder det på den nyoprettede hjemmeside, som du kan finde via link nederst på denne side.

I Holstebro er det kommunens Grønne råd, der er udpeget som partnerskabsgruppen og har taget førertrøjen på.

Læs Deres pressemmeddelse her:
Pressemeddelelse
13. juni 2007

Grønne partnerskaber
i Holstebro Kommune

Rundt omkring i Holstebro Kommune er der mange, der har gode ideer til at gøre en indsats for natur, miljø og friluftsliv i deres lokalområde. Men hvordan skal det gribes an? Og hvad med økonomien?

Nu har alle – f.eks. skoler og borgerforeninger – mulighed for at få bl.a. gode råd og måske økonomisk hjælp til at føre de gode ideer ud i livet. Det Grønne Råd i Holstebro Kommune og kommunen har indgået et grønt partnerskab. Det indebærer, at der er mulighed for at få del i de ca. 15 mio. kr. om året, som Miljøministeriet har afsat til grønne partnerskaber. Det betyder også, at de 13 organisationer, der er repræsenteret i Det Grønne Råd, står klar til at være fødselshjælper for ideer, der kan være med til at forbedre natur, miljø og friluftsliv.

Med andre ord: Har man en idé, men ikke noget partnerskab, eller har man et partnerskab, men ikke nogen idé, så vil Det Grønne Råd hjælpe. Et par eksempler: Hvis man vil bygge et fugletårn, er det en oplagt mulighed at gå sammen med Dansk Ornitologisk Forening. Hvis man ønsker at lave en sti gennem landbrugslandet eller på et dige, kan der være mange fordele ved at gå sammen med Dansk Landbrug.

Via partnerskaberne har man f.eks. mulighed for at få materialerne betalt, hvis man selv leverer arbejdskraften. Eller at få professionel hjælp til præcist at finde ud af, hvad en smuk sommerfugl eller engblommerne skal have af naturpleje for at trives. Eller måske kunne man tænke sig at lave et høslætlag, mødes en sommeraften og slå hø på udyrkede arealer, men der mangler lige penge til leerne.

Der er mange ideer rundt omkring i Holstebro Kommune – og mange, der vil hjælpe med at få dem realiseret.

Læs mere om Grønne Partnerskaber på www.gronnepartnerskaber.dk

Fakta om
Det Grønne Råd

Følgende organisationer er repræsenteret i Det Grønne Råd i Holstebro Kommune:

* Danmarks Naturfredningsforening
* Jagtforeningernes Fællesudvalg
* Friluftsrådet
* Dansk Ornitologisk Forening, Vestjylland
* Landboretsudvalget
* Dansk Skovforening
* Ulfborg-Vemb Turistforening
* Holstebro Turistforening
* Holstebro og Omegns Fiskeriforening
* Dansk Akvakultur
* Miljøcenter Ringkøbing
* Klosterhedens Statsskovdistrikt
* Feldborg Statsskovdistrikt

Flere oplysninger:

Agronom Torben Høj Nielsen, Natur og Miljø, Holstebro Kommune, tlf. 9611 7804.


Hvad hvad sker der hos Jer ?

Vores koncept "Poster i Skoven" må kunne indgå i disse "grønne ideer". Ikke så meget selve etableringen, som de Skolepakker, Familiepakker og andre spændende ting I lokalt kan bygge oven på.

Print denne NYHED ud - og sæt punktet på jeres dagsorden allerede på næste møde.


http://www.gronnepartnerskaber.dk/