Skip to main content

DOF’s Venner støtter unge talenter

| Administrator | Nyheder 2007

Bestyrelsen i DOFs Venner har på sit seneste møde besluttet at donere penge til fem af fremtidens løbere.

I et brev til de fem løbere skriver formanden for venner skriver formanden for DOF’s Venner, Flemming Nørgaard:
- ”Da I alle har vist evner og vilje til at skabe gode resultater, vil vi gerne støtte jer i bestræbelserne på at forbedre jer bedst muligt.
Som en påskønnelse besluttede DOFs Venner på sit seneste møde at tildele jer hver et rejse-/uddannelses-/træningsstipendium på hver kr. 4000,-.
Beløbet er tænkt som en hjælp til at dække nogle af de omkostninger, du har ved at dyrke din idræt.
Vi forventer ikke noget egentlig regnskab, men ser gerne, at du ved årets slutning sender et par linier til undertegnede, for at fortælle hvad du har anvendt pengene til.
Endvidere vil vi opfordre dig til - hvor det er muligt - at gøre reklame for Vennerne, så vi får endnu flere medlemmer og dermed større mulighed for at støtte vore orienteringstalenter i deres bestræbelser på at blive endnu bedre”.

De fem unge løbere er:
Maja Alm, OK H.T.F.
Signe Klinting, FIF Hillerød
Christian Bobach, Silkeborg OK
Søren Bobach, Silkeborg OK
Rico Hejlskov Mogensen, St. Binderup OK

Opfordringen om at melde sig ind i DOF’s venner vil jeg gerne anbefale. Henvendelse kan ske til en af nedenstående i DOF’s Venners bestyrelse:
Flemming Nørgaard, Kærlodden 2, 8320 Mårslet, kasserer:Mogens Nielsen, Egebjergvej 131, 8220 Brabrand, sekretær Klavs Madsen, Sparretornvej 18, 5230 Odense M, Alice Bech, Søbyvej 7, 2650 Hvidovre eller Emil Olesen, Birkehaven 4, 3400 Hillerød.

http://venner.do-f.dk/