Skip to main content

Søren Munthe tager over

| Administrator | Nyheder 2007

O-postens gamle redaktør, har påtaget sig at være redaktør for medlemsbladet resten af 2007.

Det er Helge Søgaard, formand for den af hovedbestyrelsen nedsatte projektgruppen, der har hentet Søren Munthe tilbage i redaktørstolen for en kort bemærkning.

”Det er en midlertidig løsning, som sikre os arbejdsro til at finde en mere langsigte løsning” fortæller Helge Søgaard til hjemmeside, og fortsætter: ”Det er vi utroligt glade og taknemmelige for, da vi gerne vil have afsluttet de undersøgelser og analyse vi har sat i gang, for at finde frem til det helt rette koncept fremover.”

”Undersøgelser, der dels omfatter en spørgeskemaundersøgelse rettet imod over 700 medlemmer af 9 klubber, fra alle landsdele og af alle størrelser, samt en undersøgelse af økonomien i de øvrige nordiske landes kommunikation.”

”Det er projektgruppens klare opfattelse at vi fortsat skal have en aktuelt magasinpræget blad, med baggrund og analyse, mens selve nyhedsformidlingen skal ske på nettet og måske i nyhedsbrev. Vigtigt er det at tingene kommer til at hænge bedre sammen på tværs, og at opgaverne fordeles bedre”, slutter Helge Søgaard.

Der er planlagt yderligere 2 numre i 2007. Nr. 3 skulle ligge i postkassen en af de første dage i september og det sidste nummer tilsvarende i november.