Skip to main content

orientering.dk nr. 2

| Administrator | Nyheder 2007

Medlemsbladet er på nettet. Men det bedste kommer med posten...

Det er et ofte fremført kritikpunkt, at orientering.dk blev trykt i en teknik, der ikke dur til gengivelse af kortmateriale.

Det er ikke tilfældet denne gang, hvor der med bladet følger et kortindstik i højeste kvalitet. Et kortbilag der er lige til at folde ud og fordybe sig i. Faktisk i en bedre kvalitet end det vi ser i Skogssport og Veivalg, som der ofte har været henvist til uden smålig skelen til at disse blade koster 300-400 årligt oveni kontingentet og kommer i et langt større oplag.

”Vi gjorde det efter WOC 2006, og fik god respons. Og nu gør vi det igen her efter NOC” fortæller redaktør Lars Rask Vendelbjerg, og fortsætter: ”Og det er ikke bare NOC kortene, der på denne måde kommer langt ud i medlemskredsen. Nej det er også kortet fra DM nat, der er med og endda sammen med vinderbanen fra banelægningskonkurrencen 2007.”

”Der er således nok at tage fat på, når vejvalg og stræktider skal sammenholdes, og banelægningen samt korttegningen analyseres og bedømmes. En rigtig lille lækkerbisken for den kræsne læser og en fryd for øjet for enhver anden med hang til poster, skov og kort.” slutter redaktøren på vej ud af døren.

For som det hedder sidst i bladet:

Dette nummer er det sidste nummer af orientering.dk med Lars Rask Vendelbjerg som redaktør. Lars har som tidligere meddelt valgt at stoppe som redaktør, idet han ikke har kunnet acceptere de nedskæringer på bladet, som hovedbestyrelsen foretog i forbindelse med budgetforliget for 2007.

Der er ikke på nuværende tidspunkt fundet en løsning. Hovedbestyrelsen har allerede i januar 2007 nedsat en projektgruppe, der skal se nærmere på forbundets interne og eksterne kommunikation, og fremkomme med et forslag til en samlet medieplan.

Denne gruppe, der består af, Helge Søgaard, næstformand, Jesper Lundsgaard, presseansvarlig ved EOC 2004, Johan Fegar, presseansvarlig, WOC 2006, Erling Thisted, journalist, Kell Sønnichsen, webmaster og undertegnede, har fået til opgave hurtigst muligt at komme frem med en løsning på bladets situation.

Jeg vil personligt gerne sig Lars tak.

Tak for den tid han investerede i et bladprojekt, der søgte nye vej. Det har været en svær opgave med de givne resurser. Og det blev ikke en fornyelse, der faldt i alles smag. Jeg tror personligt på, at tiden vil vise os at orientering.dk under redaktør Rasks ledelse, blev et blad, der var bedre end sit rygte. Det vil den igangværende spørgeskemaundersøgelse måske give svar på.

Læs bladet via link - eller vent til det sammen med kortbilaget rammer din postkasse først i næste uge...

http://www.orienteringsløb.dk