Skip to main content

Redaktøren stopper

| Administrator | Nyheder 2007

Optil hovedbestyrelsesmødet i går meddelt Lars Rask Vendelbjerg, at han stopper som redaktør af orientering.dk efter næste nummer.

For redaktør, Lars Rask Vendelbjerg, var hovedbestyrelsens beslutning om at spare kr. 100.000 på bladets budget i 2007 både uklog og kortsigtet. Arbejdet i den nedsatte projektgruppe om forbundets kommunikation, har ikke ændret derpå, så resultatet er nu at det sidste orientering.dk (O-posten) fra Lars’ hånd trykkes den 16. maj 2007 og vil være i postkasserne den 22. maj 2007.

Hovedbestyrelsen kunne på sit møde i Nyborg i går kun tage redaktørens beslutning til efterretning. Man besluttede samtidig at anmode den nedsatte projektgruppe om, at intensivere sit arbejde med at finde en løsning på såvel det korte som det lange sigt.

Projektgruppen er langt fremme med forberedelserne til en spørgeskemaundersøgelse. Den vil blive afviklet over hjemmesiden og opfatte alle medlemmer i 3 udvalgte klubber i hver kreds. En stor, en mellem og en lille klub. Formålet med undersøgelsen er at få et svar på medlemmernes brug af blad, mails og hjemmesider - og ikke mindst, hvad man fremadrettet finder er en rigtig løsning.

”Det er vigtig vi får et bredere og bedre beslutningsgrundlag” siger Helge Søgaard til hjemmesiden, og fortsætter: ”Vi fornemmer således, at en stor del af den kritik vi hører, bygger på følelser, mere en reel viden. Derfor vil vi gerne spørge et bredt og repræsentativt udsnit af medlemmerne om deres brug af bladet, mail og hjemmesider i kommunikationen med forbundet.”

Det er for tidligt at sige noget om, hvornår en varig løsning omkring forbundets medlemsblad er på plads og hvor mange numre det bliver til i år. Men det er stadig indstillingen i projektgruppen at der skal udkomme et trykt medie, med aktuel baggrund og analyse samt aktuel information om forbundets aktiviteter, mens det egentlige nyhedsstof i højere grad skal findes via nettet.

Læs den af hovedbestyrelsen godkendte projektbeskrivelse via link.

http://www.do-f.dk/forbund/dok/nyhedsb/2007_projektbeskrivelse_kommunikation.pdf