Skip to main content

Masser af §§§§

| Administrator | Nyheder 2006

Omfattende kursusprogram ligger klar

Planudvalget har ansvaret for at det nye reglement 2007 kommer godt fra start. Det kan du læse mere om i det nyeste nummer af orientering.dk, hvor udvalgets formand, Lars Olsen, giver et billede af den nye virkelighed, der vil møde os efter årsskiftet.

Men der er behov for mere end bare teksten i reglementet, hvis det skal komme til at fungere. Derfor skriver Gunnar Tamberg og undertegnede i disse dage dagligt på den nye ”Stævnevejledning 2007”. Den vil afløse den tidligere og nu uaktuelle Arrangementshåndbog.

Stævnevejledningen vil i tematisk form behandle en række emner på tværs af de formelle regler. Emner som enhver stævne- eller funktionsleder vil have brug for at vide mere om. Der vil her også kunne findes hjælpemidler i form af skabeloner og paradigmarer, der blot skal tilrettes.

Det nye reglement er rummeligt.

Det skyldes en bevist liberal tilgang til stoffet og det faktum at vi nu kun har cirka halvdelen af alle de regler vi tidligere omgav os med.

I planudvalget har vi tillid til at en klub, der påtager sig et arrangement gør sig umage. Vi ved at der kan være nogle enkelte der forfalder til de nemme løsninger, men tror dybest set ikke at klubberne med vilje vil snyde deres ”kunder”. Og hvis de har den indstilling vil yderligere regler sjældent hjælpe.

Derfor glæder vi os til at møde årets stævneledere til en dialog om regler, løsninger og holdninger.
Det sker via et flot kursusprogram i januar og februar måned, som ser sådan ud:

Alle dage fra kl. 10.00-16.00

Lørdag, den 20. januar 2007 – A stævnekursus i Odense (BEMÆRK DATOEN)

Lørdag, den 3. februar 2007 – B og C stævnekursus i Syd, Brenderup
Lørdag, den 10. februar 2007 – B og C stævnekursus i Nord, Nørager
Lørdag, den 24. februar 2007 – B og C stævnekursus i Øst, Roskilde

De sidste 3 kurser har samme indhold og program. Er du afskåret fra at deltage i egen kreds, er du velkommen til at tilmelde dig til et af kurserne de andre steder.

Alle kurserne retter sig imod stævneledere, banelæggere og deres kontrollanter samt dommere og juryformænd. Undervisningsmaterialet vil være reglement 2007 og den nye stævnevejledning.

Tilmelding via O-service.

Reglementet finder du via Forbundet -> Love og Regler -> Reglement 2007

Indbydelserne til kurserne finder på på Planudvalget hjemmeside: Fagudvalg -> Plan eller via link.

Hver klub får det tilsendt i hard copy omkring årsskiftet.

http://plan.do-f.dk/plandefault.asp