Skip to main content

Kortsupervisor

| Administrator | Nyheder 2006

Forbundet er på jagt efter en person, der som supervisor vil og kan sætte fokus på kortarbejdet.

Hovedbestyrelsen havde i juni 2006 kortudvalget i konsultation. Det gav en god dialog om, hvordan vi kan fremme kortkvaliteten. Konklusionen var, at HB ønskedes mere og tidligere vejledning og mindre regler og kontrol.

I forbindelse med budgetbehandlingen for 2007 blev alle sten vendt. Også de der er så små, at de ikke skal med på et orienteringskort.

På kortområdet ønskede HB ikke at opretholde en fast konsulentstilling. I stedet var der accept af en mere fleksibel ordning for betalt arbejde på kortområdet. Det vil betyde, at opgaverne spredes på flere personer og betales med opgavebestemte honorarer eller via skattefri omkostningsdækning efter idrætscirkulærets regler.

Kortudvalget ønsker dog fortsat, at der er en person, der samler trådene og som kan virke som daglig hotline og give en omgående og direkte support til klubbernes korttegnere og forbundets kortkonsulenter.

Samtidig ønsker kortudvalget en række fremadrettede opgaver løst i form af nyt undervisningsmateriale, struktur på uddannelse af nye korttegnere og hermed være med til at forøge antallet af korttegnere i klubberne.

Opgaven som kortsupervisor lægges nu frem som en samlet pakke, idet vi ønsker, at alle skal have lejlighed til at byde på opgaven.

Se opgavebeskrivelsen via link herunder

http://kort.do-f.dk/log/subpages/Kortsupervisor_annonce.pdf