Skip to main content

HB referatet på nettet

| Administrator | Nyheder 2006

Referatet af årets sidste HB møde den 18. november 2006 i Nyborg er nu offentliggjort

Efter den nye struktur, som faldt på plads ved repræsentantskabsmødet i marts 2006, er hovedbestyrelsen tildelt rollen, som bestyrelse for den daglige drift af forbundet.

Et af ledelsesredskaberne er det årlige budget, eller ”finanslov” for forbundet.

Når du læser referat af 2. behandlingen skal du derfor forstå, at det ikke er noget der tages let på. Faktisk bruger fagudvalg og kontoansvarlige for de mange konti en del tid på at få tingene til at nå sammen.

Det er en sund og demokratisk proces, som gerne skal sluttes af med et forlig. En løsning der tegner en profil af et forbund i udvikling.

Vi nåede i lørdags stort set i mål. Rammerne for de næste års arbejde er stramme. Det er der intet nyt i, men processen er vigtig, fordi den får alle til at tage medansvar og ejerskab til den fælles husholdning.

Vi mangler stadig at få slået de sidste knuder. Ligesom de mange frivillige skal tages med på råd, inden der sættes et endeligt punktum på HB mødet i januar. Først og fremmest skal vi have svar på vores ansøgning til Team Danmark. Det får vi i begyndelsen af december. Og så skal HB give sig tid til at lytte...

Tag godt imod det budget 2007, nu i version 3,3, som HB har brugt mange timer på – og husk at HB arbejde også er frivilligt arbejde.

http://www.do-f.dk/forbund/dok/hb/