Skip to main content

Budget 2007

| Administrator | Nyheder 2006

Efter mere end 5 timers intens debat synes brikkerne tæt på at være faldet på plads.

Hovedbestyrelsen havde på sit møde den 18. november budget 2007 til 2. behandling.

Resultatet kan nu ses her på hjemmesiden. Resultatet er et mindre budgetoverskud på ca. 100.000 kr.

De væsentligste ændringer i forhold til version 3.0 udgave er en forventet indtægt på 100.000 kr. i ”partnerskaber”. Generalsekretæren, Sportschefen og Breddekonsulenten skal skaffe ekstern finansiering på 100.000 kr. som en del af deres job.

Der arbejdes endvidere på en ændring for vores medlemsblad så udsendelsesomkostninger og trykomkostninger reduceres og eventuelt fjernes helt på længere sigt. Der er iværksat et udredningsarbejde, men vi forventer allerede i 2007 at kunne spare et beløb på ca. 100.000 kr.

Derudover er der foretaget nøje gennemgang af de mange omkostnings- og aktivitetskonti, hvilket har givet en samlet justering på ca. 250.000.

Endelig er der afsat en ”fagudvalgspulje” på 50.000 kr. som en buffer hvis beskæringen på omkostnings- og aktivitetskontiene har været for hård og til brug for specielle formål som f.eks. tilfælde, hvor en brugerbetaling ikke kan dækkes helt ind.

Budgettet vedtages endeligt på HB’s møde i januar.

Ole Husen

http://www.do-f.dk/forbund/dok/hb/