Skip to main content

Konkurrenceidrættens Emma Gad

| Administrator | Nyheder 2006

DIF og Team Danmark havde i fredags indbudt alle specialforbund til en konference for at præsentere udkast til "Etisk kodeks for dansk konkurrenceidræt"

I fredags deltog K. K. Terkelsen som repræsentant for DOF i en konference om etisk kodeks i dansk konkurrenceidræt.

I "Lov om eliteidræt" fremgår det, at Team Danmark i et samarbejde med DIF og specialforbundene skal udarbejde et etisk kodeks for dansk konkurrenceidræt.

De tre personer, der i et tæt samspil med repræsentanter for trænere, udøvere og andre udvalgte fra idrættten har stået for udkastet, er professor. dr. jur Jens Evald, Århus Universitet, professor Sigmund Loland, Norges Idrætshøjskole og lektor Jens Christensen, Århus Universitetet.
De tre stod også for præsentationen i fredags.

Præsentationen gav anledning til både spørgsmål og forslag til ændringer og tilføjelser.
Der er nu tid for skriftlige høringssvar frem til den 22. november, hvorefter udkastet revideres. Endelig udkast blive behandlet i TD's og DIF's bestyrelser i starten af december og kodekset træder så i kraft pr 1. januar 2007.

Målet med det etiske kodeks er, at få forbund og klubber til at arbejde videre med de etiske regler inden for deres egen sport.
Det er samtidig målsætningen at få udøvere, ledere og forældre i klubberne til at debattere de etiske retningslinier. Det er nemlig i klubberne, at værdierne i dansk konkurrenceidræt hver dag bliver omsat til virkelighed - og det er der debatten og en aktiv stillingawgen er nødvendig.
Det etiske kodeks har følgende afsnit(kapitler)
1. Etiske regler for udøvere
2. Etiske regler for trænere
3. Etiske regler for daommere og officials
4. Etiske regler for ledere og ansatte i idrættens organisationer
5. Etiske regler for tilskuere og supportere
6. Etiske regler for for børn og unge op til 15 år.

http://www.teamdanmark.dk/CMS/cmsdoc.nsf/content/tdwb6tyf6d