Skip to main content

Budget 2007

| Administrator | Nyheder 2006

Behandlingen af forbundets ”finanslov 2007” går nu ind i sin afsluttende fase.

Allerede på HB mødet i juni blev der lagt en køreplan for udarbejdelse af budget 2007. Den første frist for aflevering af budgettal og dermed aktivitetsplaner for de forskellige fagudvalg og øvrige kontoansvarlige var den 1. september 2006.

På sit møde den 21. september 2006 førstebehandlede HB budgettet. En ukritisk samskrivning af tallene gav et budget 2007 med et underskud på kr. 928.000.

Førstebehandlingen faldt i 4 faser. Først drøftede HB ud fra et oplæg fra Jette Kreiberg resultaterne fra repræsentantskabsmødets cafedebat. Så kom Kim Folmann med et indlæg om en ny strategi, om mere nytænkning, udvikling og kvalitet samt vedholdenhed, når lønkroner afløser støttekroner.

Derefter drøftede HB stillingsstrukturen i forbundet, idet landstræneres kontrakt udløber i den kommende budgetperiode og skal genforhandles, mens stillingen som sportschef skal nyformuleres og nybesættes, ligesom der skal findes en fleksibel ordning omkring betalt arbejde på kortområdet.

Endelig blev de enkelte fagområder gennemgået talmæssigt og rammerne beskåret. Resultatet af førstebehandlingen kan læses i referatet, og blev indarbejdet i en version 2,0 af budget 2007.

Siden HB mødet i september og frem til 1. november 2006 har fagudvalg og øvrige kontoansvarlige haft lejlighed til at gennemgå deres budgetter endnu engang. Denne gennemgang har givet anledning til et budget 2007 version 3,0, der nu offentliggøres. Se budgetskemaet via link herunder.

Budget 2007 version 3,0 udviser et underskud på kr. 304.000 ud af en omsætning på ca. kr. 6,3 mill. Da HB helt overordnet har besluttet sig for en målsætning der siger et budget i balance, og ”et skattestop” vil andenbehandlingen i høj grad blive koncentreret om, hvordan de sidste kr. 300.000 bliver fundet.

Hovedbestyrelsens andenbehandling af forbundets ”finanslov 2007” den 18. november 2006 tegner således til at blive en klassisk politisk debat om prioriteringer og besparelser. Der findes sikkert en løsning. Et ægte dansk forlig. Sådan er det når en demokratisk organisation skal træffe sine beslutninger. Budget 2007 er ingen undtagelse.

Se køreplan og budgetskemaet via link herunder.

http://www.do-f.dk/forbund/dok/hb/