Skip to main content

Hovedbestyrelsen på arbejde

| Administrator | Nyheder 2006

På torsdag den 21. september 2006 mødes HB i Nyborg. En lang og spændende dagsorden venter...

Det er første gang efter WOC 2006 hovedbestyrelsen er samlet. Dagsorden indeholder derfor naturligt en evaluering af denne kæmpe kraftanstrengelse for os alle.

Det gælder såvel det sportslige, som det organisatoriske og økonomiske. Det sidste er der nok ikke helt overblik over på nuværende tidspunkt.

Men vi skal videre. Derfor drøfter HB, hvilket tiltag der skal tages på eksempelvis det internationale område.

Så skal HB kikke på tal. Budget 2007 er i støbeskeen og skal til 1. behandling. HB vil bruge tid på at analysere de mange udsagn, der kom under Cafedebatten på repræsentantskabsmødet og tage bestik af disse signaler i lyset af de tal som fagudvalgene har ansøgt om.

Og endeligt skal reglement 2007 have det sidste nøk. Hen over sommeren i skyggen af WOC 2006 er der sket en nøje vurdering af de mange input. Forud venter et spændende arbejde med at få lavet vejledninger, kurser og ændringer i Løbs IT mv.

Endelig skal HB se på kalender 2007 og 2008, regnskab 2006 og tjekke løbende opgaver i fagudvalg, projektgrupper og kredse.

Se det endelige udkast til reglement 2007 via link…


http://www.do-f.dk/forbund/dok/forslag/