Skip to main content

Staben samlet

| Administrator | Nyheder 2006

Det lyder måske lidt farligt, men er faktisk ganske nyttigt...

Også de ansatte har brug for at mødes. Vi ved godt at vores tid skal bruges ude i marken, men to gang hvert år tager vi en hel dag sammen.

I år var det i Brøndby, at landstræneren, kortkonsulenten, generalsekretæren, breddekonsulenten og sportschefen brugte en dag på at bringe forbundet fremad.

Vi brugte meget lidt tid på fortiden. Så fremad og var ikke utilfredse med det vi kunne se. Et gammelt forbund i opbrud. På vej imod næste post.

Vi drøftede kedelige ting som administration, IT og feriekalender, men løftede også blikket og tænkte tanker om WOC, breddesatsningen og de gode historier fra klubber, der kan og vil ....

Især tilslutningen til og evalueringen af træneruddannelsen var vigtig.

Der ligger allerede store planer for den videre udvikling på dette område. Her er det største problem at der i klubberne ikke er vilje til at følge op med ansættelse af trænere.

Den store foreningsundersøgelse viser at vi i DOF er lang bagefter den danske gennemsnitsforening på det område. Kvalitet koster penge. Så enkelt er det. Trænerjobbet er så krævende, at det ikke kan løses ved frivillig arbejdskraft. Det viser erfaringen.

Derfor skal vi indse at lige præcis denne opgave må vi betale os fra, hvis vi vil have den løst...

Vi var enige om at det bliver en af de store udfordringer i årene frem. De nye medlemmer forventer kvalitet i oplæring og træning og vil gerne betale for det.

Det viser den seneste undersøgelse fra IDAN, der fortæller os, hvorfor 300.000 - jeg skriver det lige med bogstaver: trehundredetusinde - danskere vil give en lille formue for at ”købe” idræt i et fitnesscenter.

Og samtidig bruger vi tid på at drøft om et kontingent på det halve af en gennemsnitsforening under DIF er for højt.... !?

Vi er ikke særligt kvalitetsbeviste....

Heldigvis er de gode historier i overtal. Der er grøde i klubberne. Laver man i en klub et konsekvent tilbud. Samme sted, samme tid og lidt markedsføring med annoncer i ugeavisen kommer der nye. Ikke mange, men mange nok - 10, 20 måske 30 kan blive rigeligt, hvis de skal fastholdes...

Der er medvind. Ikke bare på cykelstierne, men også i skoven. Så brug den .....var vi enige om.

Dagsordenen så i øvrigt sådan ud –

A. Referat fra stabsmøde 2/2005 af den 2. december 2005.

Til godkendelse

B. Sager til debat

1.\tKontorfunktionen – regnskab, betalinger

2.\tKvalitetssikring – Ny IT platform, Hjemmesiderne,

3.\tFordelingsnøglen 2007 – 2008

4.\tReglement 2007

5.\tPlanlægning - Personalesamtaler, ferieplan og ansættelsesforhold

6.\tSynlighed – Tøj

7.\tEfteruddannelse

8.\tWOC 2006

9.\tBreddesatsningen – Breddepuljen, Poster i skoven

10.\tForbund i Fokus

11.\tPlan for Budget 2007

12.\tKalender 2006/2007

13.\tRepræsentantskabsmødet den 4.-5. marts 2006, Trænerseminar

14.\tPresseevent, Mediegruppen

15.\tUnge tegner kort

16.\tTræneruddannelserne I & II

17.\tMTB-O, GPS & Adventure

18.\tDM i skoleorientering


D. Efterretningspunkter

1.\tPlan

2.\tKort

3.\tBredde

4.\tBørn & unge

5.\tElite

Vi nåede det hele….

Viste du at forbundet har en formular til brug ved antagelse af en træner. Den rummer mulighed for indenfor et kalenderår at betale en træner kr. 3.500 skattefrit, uden klubben har skal indberette nogensomhelst. Se link herunder...

http://www.do-f.dk/forbund/dok/blanket/2006_klub_antagelse.doc