Skip to main content

Reglement 2007 i høring

| Administrator | Nyheder 2006

I forbindelse med påsken blev udkast til nyt og enklere reglement 2007 sendt i høring

Vores løbs- og stævnereglement har gennem 50 år været igennem et utal af justeringer og omskrivninger. Der sker hele tiden nye ting, og konflikter på enkeltsager søges forebygget eller elimineret. Denne proces har ført til en meget omfattende, detaljeret og flere steder selvmodsigende regelsæt.

Udviklingsgruppen pegede på problemet og hovedbestyrelsen valgte at følge op ved at nedsætte en projektgruppe direkte under HB. Den fik til opgave at komme med et oplæg til et helt nyt og enklere reglement for løb - og stævner.

Vi har brugt et år på opgaven. Vi valgte helt at starte forfra, og skridt for skridt at bygge det nye reglement op. Det er således ikke muligt at sammenligne de mange regler stykke for stykke. Det er heller ikke tanken. Vi skal se fremad og kort sagt beslutte os for den fremtid vi vil have sammen.

Vi har prøvet at være systematiske og grundige, men der vil utvivlsom være steder, hvor vi har overset noget, eller vores forslag ikke dækker den virkelighed man politisk ønsker. Meget stof har vi pillet ud af reglementet. Ikke fordi det var forkert, men fordi det mere har karakter af huskeregler end regelstof. Det vil komme med i de vejledninger, der skal udarbejdes, når selve regelsættet er på plads.

Ingen har fået lov at kigge med vi vores arbejde. Så I står alle lige nu. Det gælder klubber, udvalg, HB og enkeltpersoner. Indbyrdes har vi ikke 100 % været enige. Det ville da også være mærkeligt, men hovedsigtet har vi kunnet samle os om.

For at sikre største mulig åbenhed lægges udkastet nu i høring her i april og maj. Der vil komme tilbud om regionale dialogmøder medio maj, hvor dem der ønsker at ydre sig kan møde op og få afprøvet deres synspunkter, og hvor vi kan teste robustheden af de regler og ideer vi er kommet med.

Tag godt imod vores oplæg

Gunnar Tamberg
Tom P. Neesgaard
Lars Olsen
Preben Schmidt

http://www.do-f.dk/forbund/dok/forslag/