Skip to main content

Landinspektører på juniorelitesamling

| Administrator | Nyheder 2006

For at udbrede kendskabet til forbundets nye sponsor, Den danske Landinspektørforening (DdL), aflagde tre landinspektører besøg på weekendens juniorelitesamling

Den danske Landinspektørforening (DdL)har medlemmer rundt omkring i landet.
I lørdags var aftalt, at DdL skulle komme og hilse på juniorerne i forbindelse med deres samling i Silkeborg og fortælle om DdL's uddannelse.
Der var tre landinspektører fra firmaet Geopartner på besøg (har afdelinger i forskellige byer i Jylland). Asger Sonne Kristensen fra firmaet fortalte om landinspektørfaget og kom med eksempler på arbejdsområder for landinspektører. Ligeledes fik juniorerne forklaret forskellen på en landmålingstekniker og en landinspektør.
Selve uddannelsesforløbet blev kort gennemgået, og Asger Sone Kristensen understregede, at faget gav mange forskellige jobmuligheder, og der var gennem arbejdslivet muligt at skifte arbejdsområder.

Han kunne også fortælle, at uddannelsen, som et forsøg, er startet i Lund i Sverige, for at tiltrække studerende fra København/Sjælland, idet afstanden til Aalborg kan virke stor for denne gruppe.