Skip to main content

Danskere må undvære Chris Terkelsen

| Administrator | Nyheder 2006

Et sammentræf af uheldige omstændigheder betyder, at Chris Terkelsen ikke kan deltage i stafetten ved sommerens VM i orientering i Århus.

Det danske stafethold bliver svækket i den afsluttende stafet ved VM i orientering, der til sommer afvikles på hjemmebane i Århus. Holdet må nemlig undvære sit stærkeste kort, Chris Terkelsen.

Beslutningen om, at Chris ikke kan stille op, er truffet af den danske landsholdsledelse efter grundige overvejelser og sonderinger.

Baggrunden for beslutningen er, at Chris i 1998 tegnede kortet over skovene omkring Himmelbjerget, hvor stafetkonkurrencen skal afgøres. Overvejelserne har været, om Chris dermed har fået et kendskab til terrænet, der ville give ham en ureglementeret fordel over for konkurrenterne. Det internationale orienteringsforbunds (IOF) regler er åbne for fortolkning på dette område, hvorfor det i sidste ende vil være stævnets jury, der skulle beslutte om Chris skulle diskvalificeres, hvis han stillede op. Hverken den danske landsholdsledelse eller de danske arrangører ville kunne leve med en sådan usikkerhed, derfor har landsholdsledelsen gennem det seneste år forsøgt at få svar på, hvilket udfald en eventuel sag ville få.

”Vi kan ikke få nogen klare svar, men såvel stævnets internationale kontrollant som IOFs ledelse og de nordiske landsholdsledelser har indikeret, at vi ville stå over for en protestsag, som ville være svær at vinde, hvis vi udtog Chris. Svarene har været klare nok til, at vi ikke vil løbe risikoen, da vi selv uden Chris kan stille et stærkt hold” fortæller Helge Lang Pedersen, der er formand for orienteringsforbundets eliteudvalg, som landholdet hører under.

”Ved at træffe beslutningen nu sikrer vi dels, at Chris får de bedste muligheder for at forberede sig til de individuelle konkurrencer, hvor Chris på mellemdistancen har en sølvmedalje fra de seneste verdensmesterskaber i Japan at forsvare. Og samtidig kan vi give kandidaterne til stafetholdet god tid til at forberede sig på situationen” vurderer landstræner Jakob Ødum.

For at denne sag ikke skal gentage sig i fremtiden, vil Dansk Orienterings-Forbund (DOF) arbejde for en præcisering af de internationale regler, så der bliver entydige regler for, hvor længe et område skal være lukket for løbere, der vil deltage i VM-konkurrencer.


Baggrund og fakta :
Løbsområdet for VM-arrangementer vælges flere år før arrangementet skal afholdes. I dette tilfælde skete det i februar 2003 og terrænet blev i overensstemmelse med de internationale regler, spærret så snart VM værtskabet var besluttet. Herefter må ingen løber komme i disse terræner. På dette tidspunkt var Chris Terkelsen endnu ikke kommet sig over sit overtræningssyndrom og arrangørerne havde derfor ingen grund til at formode, at Chris’ tilstedeværelse i området i 1998 kunne blive et problem.

De internationale regler § 26.7 siger: ”The organizer shall bar from the competition any competitor who is so well acquainted with the terrain or the map, that the competitor would have a substantial advantage over other competitors."

DOFs landsholdsledelsens vurdering er, at man efter 8 års fravær fra et terræn ikke længere har en fordel. Dels svækkes erindringen og dels skifter bevoksning og stibillede karakter. Men da det under alle omstændigheder vil blive afgjort af en subjektiv vurdering, henvendte landsholdsledelsen sig til arrangørerne i januar 2005 for at få en tilbagemelding på, hvordan stævnet vurderede mulighederne for, at Chris kunne deltage i VM-stafet. Da stævnets jury først udpeges kort før stævnet, blev henvendelsen besvaret af stævnets internationale kontrollant (Senior Event Adviser, SEA) :

” As SEA I recommend DOF not to enter Chris Terkelsen for the Danish relay team at WOC 2006. In case Chris would be named for the team, I would request the Organiser to act according to Rule 26.7 in order to bar him from the event.

Should you want to challenge this statement, I advice you to address the matter to the IOF Council, through the Secretary General. ”

DOF henvendte sig herefter til IOF, der gav følgende svar:

”The IOF council is not in a position to make a formal decision. The organiser has made no determination in terms of article 26.7. The role of the IOF Council is to deal with appeals against infringements of the rules as stated in Article 30 of the Competition Rules for IOF Foot Orienteering Events.

The Senior Event Advisor has provided an indication to DOF and provided an indication of his intent, should the situation occur.

If DOF would want Councils opinion on the matter, then such could be expressed, but Council would find it difficult to have an opinion that differed from that of the SEA and the relevant committees.”

DOF landsholdsledelse har vurderet, at sagen alene ville blive et problem, hvis der blev nedlagt en formel protest mod Chris’ deltagelse og da de øvrige nordiske lande er toneangivende inden for IOF, valgte DOF at spørge disse lande, om de ville nedlægge protest mod Chris’ deltagelse. De indikerede alle, at de ikke ville udelukke denne mulighed.

På denne baggrund er beslutningen truffet.

Se også Chris Terkelsens egen hjemmeside: www.christerkelsen.dk

Udvalgte fakta om Chris Terkelsen:
VM-sølv 2005, mellemdistance
Vinder af sidste World Cup afdeling 2005, lang distance
EM-sølv 2004, stafet
Samlet World Cup vinder 1998
Verdensmester i stafetorientering 1997