Skip to main content

NORD - mødet

| Administrator | Nyheder 2006

Week-enden 28. – 29. januar dannede rammen om årets NORD-møde.

Week-enden 28. – 29. januar dannede rammen om årets NORD-møde. En årlig tilbagevendende begivenhed med deltagelse af Norge, Sverige, Finland og Danmark, hvor Danmark må siges at være lilleputnationen rent medlemsmæssigt. Sverige har ca. 90.000 o-løbere, Norge ca. 30.000. Finland har ca. 400 klubber og ca. 10.000 unge under 19 år, der dyrker orienteringsløb. Fælles for alle er at det er kombinationen natur og sport, der driver.

NORD-mødets indhold er primært at samordne beslutninger og fremdrift for de nordiske lande set i forhold til IOF. Foruden det egentlige NORD-møde, hvor formændene mødes, er der en række arbejdsgrupper, hvor fremtiden diskuteres. Der udveksles erfaringer og træffes beslutninger, der har betydning for de egentlige lande. Ved dette års NORD-møde var der arbejdsgrupper for elite, EKT, børn, unge og bredde, samt trail- og pre-o.

Mødet indledes med et fælles oplæg. Herefter i arbejdsgrupper, og endelig fremlæggelse i plenum til sidst. Lørdag aften benyttes til socialt samvær landene imellem.

Undertegnede deltog i arbejdsgruppen børn, unge og bredde.

Konklusionerne fra denne arbejdsgruppe var:

•Vi har fokus på de samme områder, og har mange af de samme aktiviteter i gang.
•Der er fokus på uddannelse af børn og unge i klubberne.
•Der er fokus på træneruddannelse. Det ses som meget vigtigt, at der vedbliver at være fokus på dette. Ingen af de nordiske lande har traditioner for en trænerkultur. Der hvor man har igangsat noget, er der mange børn og unge.
•Skoleorienteringsprojekter er i gang alle steder. Alle lande har nogle udfordringer med at det ikke er sejt nok at løbe orienteringsløb. Norge har med slogan’et ’Vilt, vakkert og rått’ forsøgt at gøre noget ved dette image. Og det har virket!
•At der skal sættes fokus på netværk mellem ledere og trænere i klubberne.
•At der skal sættes fokus på børne- og ungdomslejre samt rene ungdomsstævner. I Finland har man fokus på, at det der betyder noget for ungdomsløberne i klubberne er kendetegnet ved 4 ord: Natur – oplevelser – kammerater – og udfordringer. Alle ting skal være tilstede for at de unge tiltrækkes og bliver i sporten.

I de nordiske lande skal der være et samarbejde, og vi vil følge op på følgende:

o Idebanker – vi vil linke til hinanden og gøre noget sammen
o Ungdomsledere og trænere kan deltage i de enkelte landes ungdomslejre.
o Træneruddannelse. De enkelte instruktører på trænerkurser kan deltage i andre landes trænerkurser.

• I 2006 etableres en fællesnordisk ungdomslederlejr 206. Lejren afholdes den 3. – 5. juli i nærheden af Stockholm. Der inviteres 10 ungdomsledere i alderen 16-25 år fra hvert land. Målet med ungdomslejren er samarbejde og lederskab.

• Omkring børn og unges deltagelse i stafetter er der en fælles holdning. Nemlig at det er i orden at deltage med mix-hold (flere klubber deltager på det sammen hold), men mix-hold kan ikke vinde præmier eller medaljer.