Skip to main content

Løbsafgifter igen, igen

| Administrator | Nyheder 2006

Det blev en ommer. Sekretariatet har tygget på de mange høringssvar og tilpasset sit forslag, så det kommer den mest massive kritik i møde.

I november 2005 besluttede hovedbestyrelsen at sende sekretariatets indstilling om nye og mere forståelige regler i høring.

Det gav mange reaktioner.
Afgifter er ikke en populær spise for o-løbere.
Vi erkendt hurtigt at vores forslag ikke var gode nok – og tog derfor konsekvensen. Det måtte blive en OMMER.
Den er nu klar….

Flere gav os lidt ret. Det er misvisende, når vi kalder det for ”afgifter”.
Der er vel nærmere tale om et ”medlemsbidrag”. Et bidrag til de fælles opgaver omkring vores landshold, ungdomsarbejde, kurser og konsulentvirksomhed samt alle de andre tilbud, der stilles til rådighed for klubberne i det daglige.
Kort sagt et "løbsbidrag", som det klogt blev foreslået af en kendt og respekteret klubleder.

De nye tekster der nu lægges frem, og som hovedbestyrelsen i første omgang skal tage stilling til, fjerner bindingen af afgiftspligten til tekniske kriterier, som EKT, resultatformidling etc. Vi ser gerne at kvaliteten bliver høj ved træningsløb og at der bliver mange, som er fortrolige med den teknik. Derfor duede det ikke.

I stedet mener vi at størrelsen af deltagerbetalingen er en fornuftige målestok for arrangements sande karakter og valør.
Det vil fortsat blive sådan at stævner og løb, der optages på terminslisten eller løbskalenderen er afgiftspligtige alene af den grund. Det er kun de løb der bliver synlig for en bredere kreds på anden måde, der får en fast grænse for deltagerbetalingen på maksimum 25,- kr.

Det vil således fremover være let at planlægge sine aktiviteter og være sikker på om der er afgiftspligt.

Det er vigtigt at forstå at afgiftspligten er knyttet til løbet/stævnet. Det er således vores forslag at alle baner og alle klasser bliver afgiftspligtige, uanset deltagerbetalingen, hvis blot en bane eller blot klasse har en deltagerafgift over 25,- kr.

Det vil dog fortsat være sådan at rene klubarrangementer og eksempelvis gratis børnebaner ved et afgiftspligtigt løb/stævne undtaget.

Vi mener at vi med den nu foreslåede udformning af reglerne, har gjort dem mere forståelige og måske mere spiselige og i hvert fald lettere at administrere.

Retfærdige bliver afgiftsregler aldrig!
Men, - Så kan vi trøste os med at Velfærdskommissionen netop har udregnet at en dansk gennemsnitfamilie i 2005 fik en reallønsfremgang på netto 10.000 kr. Vel og mærke uden, at der er taget hensyn til stigningen på værdien af jord og fast ejendom.

Læs den reviderede indstilling til hovedbestyrelsen via link herunder.

http://www.do-f.dk/forbund/dok/forslag/