Skip to main content

Idrættens adgang til skovene

| Administrator | Nyheder 2005

Vigtigt møde for klubber, kredse og forbundets skovkontakter lørdag den 14. januar 2006 i Odense

Der er mange ting i spil lige i øjeblikket.
Det gælder især planerne for naturparker og nationalparker.
Men også omkring adgangen til skovene er der sidste år kommet nye regler, der ganske vist ikke ændre meget, men som du skal kende.
Danmark Idræts-Forbunds konsulent på området Dorthe O. Andersen og vores egen Ove Gasbjerg har sammensat det fælles program, som alle klubbernes, kredsenes og forbundets skovkontakter bør deltage i.
Men det holder ikke der. Vi indbyder også klubledere, der bare har behov for at blive opdateret på dette for vores sport så vitale område.
Vi skal hører nyt, og også udveksle erfaringer.
Endelig skal vi have udbygget vores netværk, så vi bedre kan hjælpe hinanden i det daglige.
Friluftsrådet støtter kursusdagen økonomisk.
Se indbydelsen og hele programmet via link herunder.

http://www.schm.dk/vedtag/indbydelse%20-%20skovkontakter.pdf