Skip to main content

HB-referat 7/2005 på Nettet

| Administrator | Nyheder 2005

HB brugte en lørdag sammen og kom omkring mange vigtige og spændende enmer.

Det er nyt at HB holder lørdagsmøder. Ved årets start besluttende man at lægge to af møderne, som heldagesmøder.
Det er en ny strategi i bestræbelserne for at kunne åbne op for de politiske debatter, frem for informationsdeling og sagsbehandling.
HB valgte at bruge tid på en ny TRIVSELSPOLITK og et sæt SAMVÆRSREGLER. Oplægget kom fra de to udvalg, der har behovet tættes på, Elite og Børn & Unge. Politikken er nu rettet til, efter der er kommet nye lovregler om børneattester og nye DIF-love på området.
Der blev også brug tid på forslaget til en ny STRUKTUR. Her var der ros til projektgruppen for et grundigt oplæg, og debat om især forslaget om at smallere HB. På det punkt var meningerne delte.
Endelig blev der tid til en mere dybtgående debat om forbundets økonomi. Budget 2006 blev 2. behandlet og en køreplan for regnskabsafslutning 2005 vedtaget.
Et forslag til ny formulering af de af HB vedtagne regler for løbsafgifter blev sendt i høring og budgetskitsen for 2007 blev så småt berørt.

http://www.dk-orientering.dk/ide/AktDBDetail.asp?Id=169