Skip to main content

Søren Nielsen på halv tid

| Administrator | Nyheder 2005

Med virkning fra 5. oktober 2005 er kortkonsulentstillingen ændret

Med virkning fra 5. oktober 2005 er kortkonsulentstillingen ændret til 20 timers ugentlig ansættelse.
Ændringen blev varslet ved årsskiftet.
Det er den decentrale kortproduktion, der er den direkte anledning til ændringen. Kortene er nu væk fra kontoret og den koordinerede trykning er forsvundet.
Der en indgået en ny etårig kontrakt med Søren Nielsen, der i fremtiden løser prioriterede opgaver i regi af kortudvalget. Opgaverne er beskrevet i stillingsbeskrivelsen, der kan læses via link herunder.
Fagligt har Søren reference til John Holm, mens den personalemæssige reference sker til mig.

http://www.dk-orientering.dk/ansat/stillingsbeskrivelser.html