Skip to main content

Evalueringer af DM Klassisk og Lang

| Administrator | Nyheder 2005

Resultatet blev: 3 skærme til Klassisk og 4 skærme til Lang

Mens det meste udenoms var på sin plads og ikke gav anledning til kritik, så var det - igen, igen, igen - kort og baner, som var de primære mål for bedømmernes kritiske blik.

Ved DM Klassisk var der ikke mange point at hente ved banelægningen, hvor især manglende vejvalg og til gengæld en del bingo trak ned. Det sidste skyldtes nok tildels kortet, som bar præg af en vinterrecognoscering, der ikke havde fået undervegetation med i tilstrækkeligt omfang. Sammen med lange afstande til start - afstande, der ikke for alle var indlysende nødvendige - gav det i alt tre skærme til DM Klassisk.

Banelægningen klarede sig til gengæld fint ved DM Lang, hvor der kun var lidt problemer med finorienteringen. Som helhed scorede området fem ud af fem mulige skærme. Her var til gengæld målgang/stræktidsudlevering lidt problematisk. Og kortet trak også her ned i den samlede bedømmelse, der blev til fire skærme.

http://www.dk.orienteering.org/loeb/evaluering.cgi