Skip to main content

Jakob Ødum indvalgt i Team Danmarks nye Trænerkomité

| Administrator | Nyheder 2005

I går aftes - den 28. september - var der valg til Team Danmarks nye Trænerkomité. DOF ved Eliteudvalget havde indstillet landstræner Jakob Ødum til valg. Jakob blev valgt og er nu en af 12 medlemmer i den nye komité.

Team Danmarks nye Trænerkomite består af 12 medlemmer – to udpeget af henholdsvis Team Danmarks og DIFs bestyrelser og 10 blev valgt på et valgmøde i Idrættens Hus i går aftes.

Følgende kommissorium er af Team Danmarks bestyrelse vedtaget for TEAM DANMARKs Trænerkomité

Med henvisning til forarbejderne til Lov om eliteidræt opretter TEAM DANMARK en Trænerkomité. Komitéen har til formål:
- at indgå i en dialog med TEAM DANMARK og Danmarks Idræts-Forbund om eliteidrættens udvikling nationalt og internationalt
- at rådgive og inspirere TEAM DANMARK og Danmarks Idræts-Forbund til konkrete initiativer
- at bidrage til en faglig udvikling og erfaringsudveksling blandt elitetrænere på tværs af idrætsgrene

Komitéen kan i øvrigt forholde sig til alle idrætspolitiske spørgsmål af relevans for eliteidrættens udvikling i Danmark."

Opgaverne er nærmere defineret således:
Team Danmarks Trænerkomite skal:
-\tvære sparringspartner for TD’s og DIF’s bestyrrelser i forhold til elitetrænerudviklingen
-\tbidrage mht. input i forbindelse med elitetræneruddannelser (Idrættens Trænerakademi, supplerende eltietræneruddannelser mv.)
-\tbidrage med input af international karakter
-\tbidrage med input i forhold til TD’s aktivetetsområder (f.eks. ekspertområderne, talentudvikling mv.)
-\tvære sparringspartner i forhold til TD’s seminarer på trænerområdet

Ved oprettelsen og valgmødet i går blev følgende 10 valgt:
Følgende blev indvalgt:
Morten Rodtwitt (formand) assisterende landstræner/sportskoordinator i Dansk Kano og Kajak Forbund
Ian Baden, kraftcenter- og klubtræner i Dansk Forening for Rosport
Klavs Jørn Christensen, landstræner i Dansk Skytte Union
Jakob Ødum, landstræner i Dansk Orienterings-Forbund
Mikael Lundstrøm, landstræner i Danmarks Ishockey Union
Flemming Serritslev, U21-landstræner i Dansk Boldspil-Union
Lars Bonde, cheftræner i Danmarks Cykle Union
Bjarne Lyngfjell Johansen, landstræner i Dansk Taekwondo Forbund
Keld Bordinggaard, assisterende A-landstræner i Dansk Boldspil-Union
Sven Brix, assisterende herrelandstræner i Dansk Volleyball Forbund
Disse to er udpeget:
Steen S. Pedersen, landstræner i Dansk Badminton Forbund, udpeget af Team Danmarks bestyrelse
Else Trangbæk, uddannelsesansvarlig i DIF’s bestyrelse, er udpeget af DIF.

Jakob har efter valget følgende kommentar: ”På DOF’s vegne (og personligt) er jeg glad for at o-sporten bliver repræsenteret i komitéen. Min forhåbning er, at komitéen gennem sit samarbejde med idrættens øverste organer vil kunne forbedre vilkårene for vores talenter og eliteudøvere og påvirke prioriteringen af ressourcerne i dansk eliteidræt. Som det fremgår af listen over komiteéns medlemmer, er orientering den eneste ikke-olympiske idræt som er repræsenteret”.

I en pressemeddelse udsendt af Team Danmark udtaler Team Danmarks formand Carl Holst:

"Elitetrænerne spiller en afgørende rolle i dansk eliteidræt. De er helt centrale i vores talentudviklingsarbejde, og der er ingen tvivl om, at deres faglige kompetencer er vigtige for udviklingen af strategier og visioner for Team Danmark. Jeg ser frem til, at Team Danmarks Trænerkomité bliver en aktiv og inspirerende sparringspartner, og jeg er sikker på, at Trænerkomitéen vil gå i dialog med Team Danmarks bestyrelse om eliteidrættens udvikling både nationalt og internationalt".

Jakob Ødum ønskes tillykke med valget.