Skip to main content

DOF med på europæisk topplan

| Administrator | Nyheder 2005

DOF repræsenteret ved europæisk træneruddannelses kongres samt i Danmark Idræts-Forbunds arbejdsgruppe vedr. træneruddannelser.

DOF var sammen med Danmarks Idræts-Forbund og Team Danmark repræsenteret på den nyelig afholdt kongressen i det Europæiske netværk for sports videnskab, uddannelse og erhversarbejde, der forkortets: ENSSEE.
Kongressen blev afviklet i Limerick, ved det irske National Coaching and Training Center, her i begyndelsen af september 2005.
ENSSEE er den europæisk organisation, der på højt neveau samarbejder om uddannelse indenfor idræt til folkeskoler og gymnasier samt sundheds-, fitness- og træneruddannelserne.
ENSSEE’s Coaching Commitee vil i det kommende år arbejde på at opdatere de 5 uddannelsesniveauer for trænere, der tidligere er vedtaget i Europa. En interessant del af evalueringsprocessen er muligheden for at få ”trænererfaring” indplaceret i det almindelige uddannelsessystem, så træneruddannelser indenfor den frivillige idræt også anerkendes af de forskellige uddannelsesinstitutioner i de forskellinge europæiske lande.
I det kommende arbejde i European Coaching Committee vil man prøve at få beskrevet hvilke kompetencer en træner skal besidde på de forskellige niveauer samtidig med at det faglige indhold også vil blive beskrevet mere detaljeret.

DOF var på mødet i Irland repræsenteret af Jesper Franch fra Odense OK.
Jesper er i øjeblikket tovholder på udvikling af DOF’s nye træneruddannelser, der udbydes første gang her i efteråret med et trin I - "Klubtræner". Det sker i tæt samarbejde med Himmelbjergegnens Idræts- og Naturefterskole.
Endelig skal det nævnes at Jesper lige er valgt ind som repræsentant for DOF i en arbejdsgruppe om træneruddannelser under det af Danmark Idræts-Forbund genoprettede uddannelsesudvalg.