Skip to main content

Idrætshistorie/sociologi (DOF)

| Administrator | Nyheder 2005

Michael Sørensen har nu afslutttet DIF-delen af sin Diplomtræneruddannelse. Emnet for hans eksamensopgave var Idrætshistorie og -sociologi med udgangspunkt i Dansk Orienterings-Forbund.

Michael Sørensen har nu afslutttet DIF-delen af sin Diplomtræneruddannelse. Emnet for hans eksamensopgave var 'Idrætshistorie og -sociologi' med udgangspunkt i Dansk Orienterings-Forbund.
Michaels opgave fik en fin bedømmelse, men læs selv. Opgaven vil blive lagt i DOF-Butikken under Projektbeskrivelser.

Opgaven består af 19 sider med følgende indholdsfortegnelse:
Spørgsmål 1: Udvikling og historie
Der ønskes en beskrivelse af dit specialforbunds udvikling mht. historie (oprettelse, idegrundlag mv.), udvikling, struktur, centrale ændringer de seneste 25 år mm.
1.\tMedlemsudvikling
2.\tForbundets struktur
3.\tOrienteringssportens ’idrætsanlæg’
4.\tRekruttering
Spørgsmål 2: Status i relation til befolkningens idrætsvaner
Der ønskes en analyse og vurdering af dit forbunds status i relation til befolkningens idrætsvaner generelt (jf. tendenserne beskrevet i ”Den tredje bølge”). Du kan bl.a. diskutere forbundets muligheder og barrierer i forhold til at medvirke til at opfylde befolkningens idrætsvaner.
1.\tDe tre bølger
2.\tSkovadgang
3.\tOrienteringssportens tilgængelighed
4.\tOrganiseret udøvelse af orienteringsløb
Spørgsmål 3: Talentarbejde
Der ønskes en beskrivelse af dit forbunds talentarbejde og en begrundet analyse af udviklingspotentialerne i relation til talentfuld ungdom.
1.\tFødekæden
2.\tØvrigt ungdomsarbejde
3.\tKraftcentre
4.\tTalentkraftcentre
5.\tTalentkraftcentrene som uddannelsesmiljø
Litteraturliste, Bilag 1: Medlemsudvikling

http://www.dk-orientering.dk/butik/